Pelastustoimi 12.12.2020

Virtuaalisuus ollut myös palokuntanuorten koulutuksen apuna

Kuvituskuva. Kuva: Pixabay

Kuvituskuva. Kuva: Pixabay

Koronapandemia on sekoittanut yhteiskunnan toimintaa tänä vuonna ja useita tapahtumia on jouduttu perumaan. Apu tapahtumien turvalliseen järjestämiseen on löytynyt virtuaalisuuden kautta.

Keino on ollut käytössä myös palokuntanuorten koulutuksissa. Parhaillaan meneillään olevalle Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton järjestämälle virtuaaliselle palokuntanuorten Polte20-leirille on osallistunut noin 150 nuorta. Osallistujat ovat liiton alueen palokuntanuoria.

Polte20 oli tarkoitus toteuttaa alun perin oikean leirin muodossa, mutta koronapandemian vuoksi järjestystapa muutettiin verkko-opinnoiksi. Toteutustapa tarjoaa nuorille mahdollisuuden suorittaa ikäryhmäänsä vastaava kurssi pääosin etäopiskeluna.

Poltteen kurssitarjonta on suunnattu 11–17-vuotiaille. Opiskeltavina etäkursseina ovat tasokurssit 1–4, tiiviskurssi, viestiliikennekurssi ja ensiavun jatkokurssi. Tasokurssi 4:n suorittaminen edellyttää myös myöhemmin, turvallisempana ajankohtana järjestettävää lähiopetusjaksoa.

Etäopiskelu tapahtuu Googlen palveluiden kautta esimerkiksi videoilla ja kyselytesteillä toteutetuilla sisällöillä. Opiskelijat voivat suorittaa kurssit haluamansa aikataulun mukaan. Kullakin kurssilla on oma kouluttaja, joka vastaa kurssin toiminnasta.

Virtuaaliset kurssit ovat sujuneet poikkeusoloista huolimatta hyvin. Järjestöpäällikkö Anssi Lamminen Länsi-Suomen Pelastusalan Liitosta antaa kiitosta kouluttajina ja koordinaattoreina toimineille vapaaehtoisille, joita ilman tapahtuma ei olisi onnistunut.
”Vapaaehtoinen virtuaalileirin kurssiorganisaatio on tehnyt paljon työtä kesän ja syksyn aikana, jotta nuorille saataisiin kurssitoimintaa tänä vaikeana vuotena”, Lamminen kertoo.

Itse virtuaalisen opiskelun osalta alussa oli hankaluuksia päästä vauhtiin, mutta positiivisia kokemuksia on kuitenkin saatu. Virtuaalisuus ei korvaa täysin aiempaa yhteiseen kokoontumiseen ja yhdessä tekemiseen perustuvaa leiriä, mutta poikkeusoloissa se on ollut toimiva vaihtoehto.
”Ilman koronaa ei varmasti olisi nuoret lähteneet virtuaalikurssille, mutta lähtökohtaisesti nuorten virtuaaliopiskeluosaaminen ei ole ollut haaste.”

”Varmasti tästä projektista saadaan irti toimivia toteutusmalleja tulevaisuuteen. Esimerkiksi osa kurssien teoriatunneista voitaisiin käydä ennen kesäleiriä, jotta itse leirillä päästäisiin enemmän käytännön pariin ja aikaa jäisi esimerkiksi nuorten ohjelmalle tai vapaa-ajalle. Tähän tarvitaan kuitenkin selkeä (tekninen) kanava ja alusta, mitä voidaan hyödyntää ilman kankeuksia.”

Varsinaisen Polte20-leirin järjestäminen tapahtuu ensi kesänä, mikäli koronatilanne sen sallii.
”Uskomme ja toivomme, että voimme järjestää nuorille oikean kesäleirin tuolloin. Siihen tähdätään ja sitä suunnitellaan parasta aikaa. Virtuaalileirin nuorten karonkka pyritään järjestämään kesäleirillä.”

Virtuaalisen Polte20-leirin järjestää Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto.

Teksti: Petri Vanhanen. Kuva: Pixabay

Lue lisää