Harjoitus ja koulutus 21.6.2022

Karvi auditoi Pelastuskoulun toiminnan – vahvuuksina työelämäyhteys ja vuorovaikutus – kehittämiskohteina hallinnon kehittäminen ja yhteistyö Pelastusopiston kanssa

Helsingin Pelastuskoulun oppilaat harjoittelivat toukokuussa 2017 Ruoholahden toimistorakennuksissa.

Helsingin Pelastuskoulun oppilaat harjoittelivat toukokuussa 2017 Ruoholahden toimistorakennuksissa.

Äskettäin julkistettiin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekemä Pelastuskoulun auditointi, jonka sisäministeriö teetti ehtona koulun toimiluvan jatkamiselle.

Auditoinnissa todettiin vahvuuksiksi muun muassa pitkän historian ansiosta vahva arvopohja sekä pieni ja ketterästi toimiva oppilaitos, joka toteuttaa alan ammatillista peruskoulutusta Pelastusopiston opetussuunnitelmien mukaisesti, omalla Helsingin toimintaympäristön erityispiirteet sisältävällä toimintasuunnitelmalla täydennettynä.

Koulutuksen kysyntälähtöisyyttä pidetään vahvuutena, sillä opiskelijoiden määrä asetetaan työvoimatarpeen mukaiseksi.

Myös työelämäyhteys ja kouluttajien ammattitaito sekä kouluttajien ja opiskelijoiden hyvä ja tukea antava vuorovaikutus todettiin vahvuudeksi.

Kehittämiskohteina todettiin erityisesti hallinto- ja ylläpitotoimintojen ja toimintaprosessien selkiyttäminen ja kehittäminen. Myös Pelastuskoulun, sisäministeriön pelastusosaston ja Pelastusopiston välistä yhteistyötä olisi kehitettävä. Auditoinnissa todetaan, että Pelastuskoulun ja Pelastusopiston välillä on havaittavissa jännitteitä, jotka ovat peräisin sekä toimilupaa koskevista vaiheista että pelastuskoulutuksen valtakunnallisesta järjestämisestä.

Auditointiin liittyi viisi toimilupaehtoon vaikuttavaa asiaa, joista kolmen todettiin toteutuvan osittain ja kaksi toteutuu jo nyt.

Toteuttamiseen liittyviä, osittain toteutuvia ehtoja on alettu jo korjaamaan. Esimerkiksi kouluun palkataan rehtori hoitamaan 20 prosentin työpanoksella, jotta Pelastuskoulua johdetaan laissa olevien kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Tässä tehdään yhteistyötä Stadin aikuis- ja ammattiopiston kanssa.

Pelastuskomentaja Jani Pitkänen toivoo myös, että sisäministeriön avustuksella päästään viimeistään ensi syksynä tekemään parempaa yhteistyötä Pelastusopiston johdon kanssa ja vertailemaan toteuttamissuunnitelmia.

Lisää aiheesta Pelastustiedossa 6/2022, joka ilmestyy elokuun lopussa.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää