Harjoitus ja koulutus 8.12.2015

KED-menetelmä avuksi rankavammoissa

Racing Rescue Teamin vastuulääkäri Juha Kukkonen, ralliautoilija Laura Suvanto ja vuoromestari Mikko Saastamoinen puhuivat liikenneonnettomuuden uhrin oikeaoppisen irrottamisen tärkeydestä Finnsec-messuilla.

Racing Rescue Teamin vastuulääkäri Juha Kukkonen, ralliautoilija Laura Suvanto ja vuoromestari Mikko Saastamoinen puhuivat liikenneonnettomuuden uhrin oikeaoppisen irrottamisen tärkeydestä Finnsec-messuilla.

Moottoriurheiluonnettomuudet vaativat pelastajilta erityisosaamista.

”Ralliautossa turvakaarien ja auton omien rakenteiden leikkaaminen yhtä aikaa on haasteellista. Leikkuri ei välttämättä kykene niihin yhtä aikaa, vaan pitää tehdä toimenpiteitä, että autoa voidaan leikata”, kuvailee Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoromestari Mikko Saastamoinen, joka kouluttaa palomiehiä aiheeseen.

Suomen Palopäällystöliitto ja autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry järjestävät yhteistyössä koulutuspaketteja niille palokunnille, jotka osallistuvat moottoriurheilutapahtumiin.

Koulutus on lanseerattu viime vuonna, ja koulutuksia on ollut jo pitkälti toistakymmentä.

Saastamoinen painottaa, että niin moottoriurheilu- kuin siviililiikenneonnettomuuksissakin ihmisen pelastaminen on tietenkin tärkein asia. Ja jos ihminen ei ole kyennyt tulemaan itse ulos onnettomuusautosta pelastajia odottaessaan, hän on lähes varmasti vakavasti loukkaantunut.

”Silloin hänet täytyy tuoda sieltä leikkaamalla tai KEDillä”, Saastamoinen sanoo.

KED eli Kendrick Extrication Device -pelastusmenetelmää käytetään rankavammaa epäiltäessä, kun on tärkeää pitää loukkaantunut mahdollisimman paikoillaan. Suomessa menetelmä on suhteellisen harvinainen, mutta Saastamoisen tavoite on tutustuttaa palokunnat menetelmään täydennyskoulutuksissa.

”Koulutan palokuntia, kuinka leikata ja käsitellä autoa, ja yksi osa-alue siitä on KED. Se on ollut olemassa 10 vuotta, mutta sen käyttö on hyvin vähäistä. Voin arvata, että taustalla on tietoisuus- ja osaamiskysymys”, Saastamoinen sanoo.

Lue lisää pelastusmenetelmästä Pelastustiedosta, joka ilmestyy 16. joulukuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää