Harjoitus ja koulutus 27.8.2016

Keravan vankilaharjoitus nosti esiin hyviä kehitystarpeita

Keravan vankilan itäisessä selli 15:ssä oli syttynyt tulipalo ja sieltä pelastettiin tajuton henkilö. Pelastettavia oli myös kahdessa muussa sellissä. Oikeassa tilanteessa pelastettavia olisi ollut viidestä kuuteen. Vankilan henkilökunnan omalla toiminnalla on ratkaiseva merkitys tulipalotilanteessa ihmishenkien kannalta. Vartijoita tarvitaan myös oppaina ja ovien avaajina. Harjoitus videoitiin opetuskäyttöön.

Keravan vankilan itäisessä selli 15:ssä oli syttynyt tulipalo ja sieltä pelastettiin tajuton henkilö. Pelastettavia oli myös kahdessa muussa sellissä. Oikeassa tilanteessa pelastettavia olisi ollut viidestä kuuteen. Vankilan henkilökunnan omalla toiminnalla on ratkaiseva merkitys tulipalotilanteessa ihmishenkien kannalta. Vartijoita tarvitaan myös oppaina ja ovien avaajina. Harjoitus videoitiin opetuskäyttöön.

Keravan vankilan suljetun osaston itäisellä selliosastolla vangit alkavat riehua ja hajottaa paikkoja. Vajaan tunnin päästä laukeaa palohälytys. Kaksi osastoa määrätään evakuoitavaksi ulkoilupihalle. Paikalle hälytetään pelastuslaitoksen yksiköt Keravalta ja Tuusulasta…

Onneksi oli kyse kaksiosaisesta voimankäyttö- sekä palo- ja pelastusharjoituksesta toukokuun loppupuolella. Edellinen harjoitus Keravan vankilassa järjestettiin kolme vuotta sitten.

”Vankilat ovat omanlaisensa maailma ja täällä toimiminen vaatii aukotonta yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa. Meillä ei ole savusukelluskelpoisia vartijoita, mutta olemme hankkineet kolmet sammutusvarusteet ja paineilmalaitteet. Pari VPK-taustaista on juuri tullut taloon töihin, kertoo vankilan kiinteistöhuollon työjohtaja Jukka Tuunanen.

Harjoitus oli suunnattu lähinnä vankilan henkilökunnalle, mutta myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai arvokasta kohdetuntemusta monelle vieraassa paikassa. Kehittämistä vankilan toiminnassa löytyi eniten viestinnästä. Nyt esimerkiksi tieto palon sammuttamisesta tuli seitsemän minuuttia jälkijunassa.

Pelastuslaitoksen antaman palautteen mukaan vankilan omalla toiminnalla on ratkaiseva merkitys tulipalotilanteessa siltä osin, saadaanko ihmishenkiä pelastettua.

Lue lisää harjoituksen kulusta Pelastustiedosta 6/2016, joka ilmestyy 31. elokuuta.

Teksti ja kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää