Harjoitus ja koulutus 22.5.2024

Todentuntuinen ja laajin maastopaloharjoitus valmensi kansainvälisiin tehtäviin – elokuussa jälleen valmiussiirto Portugaliin

Ryhmän tehtäviin kuului esimerkiksi sammutustehtäviä maastossa, rajoituslinjan tekoa ja yhteistoimintaa lentosammutuksen kanssa.

Ryhmän tehtäviin kuului esimerkiksi sammutustehtäviä maastossa, rajoituslinjan tekoa ja yhteistoimintaa lentosammutuksen kanssa.

Maastopalomuodostelman (GFFF-V) harjoitus Jämijärvellä pyrittiin järjestämään mahdollisimman todentuntuisena tilanteena, jossa maastopalomuodostelma hälytetään kansainväliselle tehtävälle. Harjoitus alkoi maanantaina 13.5. henkilöstön hälytyksellä ja tehtävän suunnittelulla. Pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät matkaan aikaisin tiistaiaamuna. Varsinainen harjoitus oli 14.–16.5. ja se oli laajuudeltaan ensimmäinen luokkaansa Suomessa.

Harjoituksessa Platoon Leaderin roolissa toiminut Kymenlaakson pelastuslaitoksen asemamestari Toni Salmi sanoo, että harjoitus oli kokonaisuudessaan onnistunut ja tarpeellinen muodostelman toimivuuden ja sertifioinnin kannalta.

”Sertifiointi meni maaliin ja saimme mandaatin seitsemäksi vuodeksi, eli paperitöiden jälkeen kuulumme EU:n pelastuspalvelumekanismin hälytyspooliin GFFF-V-muodostelmalla”.

Salmi korostaa harjoituksesta erityisesti sitä, kuinka hieno henkilöstön asenne on ja kuinka sujuvaa yhteistyö viiden laitoksen välillä on.

Maastopalomuodostelmassa on 58 ammattipelastajaa ja sopimushenkilöstä Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksista. Muodostelmaan kuuluu myös asiantuntijoita muualta Suomesta.

Harjoitus jäljitteli todentuntuisesti tilannetta hälytyksestä tilanteen päättymiseen asti.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen palomestari Juhana Kolppo osallistui harjoitukseen Situation Officerin ja turvallisuuspäällikön roolissa. Hänen mukaansa operatiivinen toiminta oli harjoituksessa ”mallillaan” ja harjoitus oli onnistunut. Harjoitus osoitti hänen mielestään muodostelman vahvuudet, mutta antoi myös oppia kehittämiskohteista. Salmi sekä Kolppo ovat yhtä mieltä siitä, että harjoituksen ja aiempien kokemusten perusteella muodostelma tulee olemaan toimiva myös tositilanteissa.

Muodostelma on aiemmin osallistunut kahdesti EU:n pelastuspalvelumekanismin valmiussiirtoon. Elo-syyskuussa 2023 suomalaiset sammuttivat maastopaloja Portugalissa ja elokuussa 2022 Kreikassa. Kymenlaakson pelastuslaitos oli mukana molemmissa valmiussiirroissa ja tulee olemaan osana myös seuraavaa suunniteltua valmiussiirtoa, joka matkustaa Portugaliin tulevan elokuun aikana.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilöstöstä maastopalomuodostelman kansainvälisessä toiminnassa on mukana 23 henkilöä. Yhteensä muodostelmaan kuuluu noin 250 henkilöä. Muodostelma tulee lähiaikoina siirtymään EU:n pelastuspalvelumekanismin valmiuteen, jolloin muodostelma voidaan valmiustilassa ollessaan lähettää tehtäviin lähialueille, kuten Skandinavian ja Baltian maihin.

Pelastusopiston koordinoima harjoitus oli sisällöltään kokonaisuus, joka jäljitteli kansainvälistä toimintaa koko toimintakaaren pituudelta. Kansainvälisen valmiuden edellytyksenä on, että muodostelma on omavarainen. Siksi se tuo mukanaan lähes kaiken tarvitsemansa, kuten ajoneuvot, sammutuskaluston, polttoaineet ja leirin, jossa asutaan ja josta tehtäviä lähdetään tekemään. Näin toimittiin myös tässä harjoituksessa. Pelastusopisto lähetti pelastuslaitoksille hälytysviestin, jonka jälkeen pelastuslaitokset hälyttivät henkilöstönsä. Ryhmän kokoontuminen, kolonna-ajot ja tullimuodostelmat, leirin rakentaminen ja sen toiminta, operatiiviset tehtävät, huolto ja yhteistoiminta lentosammutuksen kanssa toimivat harjoituksessa kuten tositilanteessakin. Ryhmän tehtäviin kuului Toni Salmen ja Juhana Kolpon mukaan muun muassa alueen tiedustelua, sammutustehtäviä maastossa, ihmisen etsintätehtävä ja rajoituslinjan tekoa käsityökaluin.

Teksti: Merisade Kuusela kuvat: Lauri Immonen / Kymenlaakson pelastuslaitos

Lue lisää