Harjoitus ja koulutus 5.1.2018

Pelastaja-ensihoitajatutkinnon hakuaika alkaa – hakemuksia toivotaan taustaltaan monikulttuurisilta ja naisilta

Helsingin pelastuskoulun oppilaat harjoituksissa keväällä 2017 Jätkäsaaressa.

Helsingin pelastuskoulun oppilaat harjoituksissa keväällä 2017 Jätkäsaaressa.

Haku Helsingin kaupungin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkintoon alkaa sunnuntaina. Hakuaika tutkintoon on 7.1.-1.2.2018. Tutkintoon valitaan 15 opiskelijaa, jotka saavat koulutuksen turvallisuuden asiantuntijaksi onnettomuuksien ehkäisyn, varautumisen ja väestönsuojelun sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon vaativiin tehtäviin pääkaupungissa.

Tutkinto alkaa syyskuussa 2018 ja sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Tutkinto sisältää pelastajatutkinnon sekä lähihoitajan ensihoidon tutkinnon. Valmistuttuaan palomies-ensihoitajiksi opiskelijat siirtyvät suunnitellusti Helsingin pelastuslaitoksen palvelukseen ennakoidun henkilöstötarpeen mukaisesti.

Kaupunki tarvitsee monikulttuurista osaamista

Tutkintoon haetaan muodolliset pääsyvaatimukset täyttäviä hakijoita, joiden soveltuvuus arvioidaan fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien arvioinnilla. Palomies-ensihoitajan tehtävässä menestyminen edellyttää monitaitoisuutta toimia laaja-alaisessa ja vaativassa tehtävässä, niin johdetusti osana ryhmää kuin myös itsenäisesti ja luovasti. Työskentely pelastus- ja hoitotyössä edellyttää erityisesti sosiaalista ja empaattista kyvykkyyttä.

Helsingin pelastaja-ensihoitajatutkintoon on perinteisesti saatu runsaasti korkeatasoisia hakijoita. Hakijakunta on kuitenkin ollut taustaltaan hyvin samanlaista ja siksi pelastuslaitos toivoo, että myös monikulttuurisen taustan omaavat henkilöt ja naiset hakisivat aktiivisemmin tutkintoon.

Helsingin väestön monimuotoistuessa kaupunkiorganisaatio tarvitsee vastaavaa monipuolisuutta ja kulttuurista osaamista henkilöstöönsä palvellakseen kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin.

Lisätiedot ja hakulomake täällä. 

Lähde: Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää