Harjoitus ja koulutus 4.12.2023

Pelastusopisto esittää Pelastuskoulua liitettäväksi osaksi valtakunnallista oppilaitosta

Pelastajaopiskelijat harjoittelemassa Pelastusopistolla.

Pelastajaopiskelijat harjoittelemassa Pelastusopistolla.

Pelastusalan koulutuksen järjestämisestä on syntynyt eripuraa sen jälkeen, kun hallitus esitti ensi vuoden täydentävässä talousarvioesityksessä 1 miljoonan euron lisäystä Helsingin Pelastuskoulussa järjestettävään opetukseen. Pelastusopistolle ei osoitettu lainkaan rahoitusta. Viiden kaupungin johtajien allekirjoittamassa kannanotossa muistutettiin, että valtakunnallisen Pelastusopiston tukeminen on kustannustehokkain ratkaisu pelastajapulaan.

Nyt Pelastusopisto esittää, että hallitusohjelmankin tavoitteiden tehokkaaksi saavuttamiseksi ja toteuttamiseksi Helsingin Pelastuskoulun tutkintokoulutus liitetään hallinnollisesti ja toiminnallisesti osaksi valtakunnallista valtion Pelastusopistoa.

Valmistelutyöt tulisi opiston esityksen mukaan käynnistää välittömästi siten, että liittäminen voidaan toteuttaa vuoden 2025 alusta. Vuoden 2025 alusta olisi yksi valtakunnallinen oppilaitos eli Pelastusopisto, jolla on toimipisteet Kuopiossa ja Etelä-Suomessa, esimerkiksi Helsingissä. Tämä ei vaadi lainsäädäntömuutoksia. 

Pelastusopisto esittää myös, että samalla keskeytetään pelastuslain 55 §:n muutosvalmistelu. Pelastusopisto katsoo, että kyseisen pykälän valmistelu on ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteen kanssa, jossa Pelastusopiston pelastajakoulutusta vahvistetaan. Pykälämuutoksen ja sitä kautta valtion rahoituksen tarjoaminen erillisluvan saaneille oppilaitoksille vaarantaa vakavasti pelastajakoulutuksen vahvistamista Pelastusopistolla hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Mikäli pelastuslain 55 §:n muutos toteutetaan, rahoitus tulisi tarjota periaatteessa kaikille halukkaille ja ehdot täyttäville oppilaitoksille tasapuolisesti.

Pitkällä aikavälillä riskinä on opiston mielestä se, että kustannustehokkuus kärsii huomattavasti, kun opetus hajautuu moneen eri paikkaan, ja samalla opetuksen taso ja yhdenvertaisuus kärsivät merkittävästi. Tämä riski korostuu ja kustannukset kasvavat erityisesti, jos ei ole olemassa yhtä yhteistä niin sanottua hallinnollista keskusta, vaan jokainen erillinen oppilaitos toimisi itsenäisesti omissa yksiköissään. Ottaen huomioon maamme ja toimialamme koon tämä ei ole tarkoituksenmukaista.

Helsingin Pelastuskoulun liittäminen osaksi Pelastusopistoa selkiyttää ja yksinkertaistaa rahoitusta yhdelle valtion oppilaitokselle kanavoituna. Koulutuksen toteuttaminen valtion rahoittamana Helsingin Pelastuskoulun esittämällä tavalla uhkaa valtakunnallista yhdenvertaisuutta eri alueiden kesken. Opiston mukaan on todennäköistä, että Helsingin kaupunki ohjaa omilla tulostavoitteillaan Pelastuskoulua, mikä saattaa vaarantaa entisestään yhdenvertaisuutta. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite kehittää Helsingin Pelastuskoulun toimintaa palvelemaan Uudenmaan ja muun Etelä-Suomen tarpeisiin toteutuu parhaiten, jos toiminta on Pelastusopiston hallinnoimaa ja toteuttamaa ja sisäministeriön tulosohjaamaa.

Valtio myönsi pelastajakoulutukseen lokakuussa 3,5 miljoonaa euron lisärahoitus, josta 2,5 miljoonaa osoitettiin Pelastusopistolle ja miljoona Helsingin pelastuskoululle. Tämä kaikki on ollut pelastajakoulutukseen osoitettua lisärahoitusta.

Lue lisää