Harjoitus ja koulutus 13.1.2017

Siviilipalveluksen täydennyskoulutus Pelastusopistolle

Pelastusopiston opiskelijoita harjoitusalueella.

Pelastusopiston opiskelijoita harjoitusalueella.

Lapinjärvellä sijaitseva Suomen siviilipalveluskeskus järjestää kevään aikana yhteistyössä Pelastusopiston kanssa kolme täydennyspalveluskurssia. Kuopion ja lähialueiden velvollisille suunnattu ensimmäinen täydennyspalveluskoulutus käynnistyy Pelastusopistolla Kuopiossa maanantaina 16. tammikuuta.

Täydennyspalvelukseen on velvoitettu osallistumaan velvollinen, joka varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen on hakenut reservistä siviilipalvelusvelvolliseksi. Täydennyspalveluskoulutus kestää viikon ja sisältää arjen turvallisuuteen ja kansalaisvalmiuksien lisäämiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Täydennyspalvelukseen hakeutuneiden määrä on moninkertaistunut muutaman vuoden takaisesta parista sadasta hakemuksesta vuoden 2015 ennätykselliseen liki tuhanteen täydennyspalvelushakemukseen. Vuonna 2016 Siviilipalveluskeskus vastaanotti 711 hakemusta. Velvolliset koulutetaan vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Lapinjärven Siviilipalveluskeskus järjestää kuluvana vuonna kahdeksan täydennyspalveluserää, joista kolme toteutetaan yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.

”Pelastusopistolla on maan parhaat valmiudet antaa korkeatasoista varautumisen ja pelastusalan koulutusta ja yhdistämällä siihen Siviilipalveluskeskuksen täydennyspalveluksen toimeenpanon tietotaito, saadaan koulutuksesta monipuolinen ja kattava kokonaisuus”, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.

Pelastusopiston järjestämissä täydennyspalveluskoulutuksissa on 30 osallistujaa ja koulutusviikon opetusteemat vaihtelevat hätäensiavusta alkusammutusharjoituksiin ja yhteiskunnan varautumisesta poikkeusolojen väestönsuojeluun.

Lähde: Pelastusopisto

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää