Harjoitus ja koulutus 23.7.2016

Suomen Rescue Race -malli Itävaltaan

Sammutusharjoitus konttitalossa.

Sammutusharjoitus konttitalossa.

Itävallassa suunnitellaan koulutuksen liittämistä osaksi nuorisoleirin toimintaa, kuten Suomessa. Welsin alueella järjestetään näillä näkymillä ensimmäinen Suomen mallin mukainen Rescue Race vuoden 2016 aikana.

Tulevan kilpailun kaikki rastit ovat niin sanotusti pimeitä. Niihin ei siis voi valmistautua etukäteen harjoittelemalla. Suomen kilpailussa menestys perustuu ryhmänä toimimiseen ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Pisteitä jaetaan myös palokuntahengestä, eli tavasta hoitaa rastin tehtävä.

Itävaltalaiset ovat käyneet tustustumassa suomalaiseen Rescue Raceen useamman kerran. Mutta kuten aina uuden ajatuksen omaksuminen käytännön tasolle ottaa oman aikansa. Myös Narvassa, Virossa, järjestettiin tänä vuonna ensimmäinen suomalaisen Rescue Racen innoittama kilpailu. Valitettavasti suomalaisjoukkue ei päässyt mukaan tällä kertaa kutsusta huolimatta. Ehkä tulevaisuudessa eräänä päivänä järjestetään EU:n sisäinen Rescue Race, mutta siihen menee vielä vuosia ja ehkä jopa vuosikymmeniä.

Palokuntanuorisotyön periaatteet tuntuvat olevan samanlaiset Itävallassa ja Suomessa, siis nuorten syrjäytymisen estäminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen palokuntanuorisotyön kautta.

Samalla edistetään turvallisuustietoisuutta sekä myönteistä suhtautumista palokuntatoimintaan. Osa palokuntanuorista päätyy pelastusalalle joko innokkaiksi vapaaehtoisiksi työntekijöiksi tai motivoituneiksi ammattilaisiksi. Tarjoamalla nuorille elämyksiä ja myönteisiä kokemuksia he suhtautuvat vanhempana myönteisesti vapaaehtoiseen pelastustoimintaan. Palokuntanuorisotyö on vapaaehtoisen pelastustoimen elinehto rekrytoinnissa.

Teksti ja kuva: Markku Aarnio

Lue lisää