Pelastustoiminta 30.3.2020

Helsingin Pelastuskoulu jatkaa opetusta koronakriisin aikana

Helsingin kaupunki kouluttaa pelastajat omaan tarpeeseensa. Pelastuskoulussa suoritetaan 15 pelastajatutkintoa ja kuusi alipäällystötutkintoa vuodessa.

Helsingin kaupunki kouluttaa pelastajat omaan tarpeeseensa. Pelastuskoulussa suoritetaan 15 pelastajatutkintoa ja kuusi alipäällystötutkintoa vuodessa.

Helsingin Pelastuskoulu siirtyi koronaepidemian vuoksi käyttämään monimuoto-opetusta.

Opetusmuutoksen taustalla on Helsingin pelastuslaitoksen tavoite saada pelastuslaitokselle mahdollisimman nopeasti lisää reserviä, mikäli koronatilanne pahenee.

Muokattu koulutusjärjestely kestää ainakin pääsiäiseen saakka. Sen jälkeen Pelastuskoulu ja Helsingin pelastuslaitos päättävät, jatketaanko kursseja vai siirretäänkö opiskelijoita tuolloin täydentämään pelastuslaitoksen henkilökuntaa.

Järjestely koskee koulun nuorempaa kurssia, jossa on 18 opiskelijaa. Monimuoto-opetuksena annettava kokonaisuus sisältää tulevalle työssäoppimisjaksolle tarvittavien sammutus–pelastus-taitojen opetusta.

Koulun vanhempi, 15 hengen kurssi tekee tällä hetkellä ensihoidon kenttäharjoittelujaksoa, joten koronan aiheuttama koulutusmuutos ei nyt kosketa heitä.

Etäopiskelun ja pienryhmäopetuksen yhdistelmä

Nuoremman kurssin 18 opiskelijaa on nyt hajautettu kolmeen kuuden hengen ryhmään.

Monimuotona annettava opetus pitää sisällään etäopiskelua ja opetus- ja harjoittelujaksoja pienryhmille.

Ryhmät saavat kunkin viikon teoriaopetusmateriaalin ja etätehtävät ennakkoon. Kolmena päivänä viikossa kukin ryhmä kokoontuu omaan toimintapaikkaansa pienryhmänä opiskelemaan ja harjoittelemaan kädentaitoja vaativia osuuksia kouluttajan johdolla.

Loppuviikosta ryhmät saavat viikkopalautteen ja seuraavan viikon tehtävänannon. Ryhmät kokoontuvat kukin erillisessä toimipisteessään yhden kouluttajan johdolla.

Ryhmille on varattu erilliset pukuhuoneet, erilliset ruokailut ja erilliset huollot.

”Kyllä tässä on oma haasteensa ollut miettiä, kuinka voimme järjestää opetuksen niin ettei opiskelijoita ja henkilökuntaa altisteta koronalle”, kertoo Helsingin Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen.

”Toiminnassa noudatetaan laitoksen johdon antamia turvamääryksiä. Kullakin ryhmällä on oma pelastusyksikkö ja miehistönkuljetusyksikkö käytössään.”

Teksti: Petri Vanhanen
Kuva: Arkistokuva

Lue lisää