Jälkivahinkojen torjunta 31.3.2015

Öljyntorjunta: järjestöt yhden soiton päähän

WWF:n vapaaehtoiset demonstroivat öljyn keräämistä Nurmesluodon Lemmenpuhtista Selkämeren Pihlus 2014 –öljyntorjuntaharjoituksessa.

WWF:n vapaaehtoiset demonstroivat öljyn keräämistä Nurmesluodon Lemmenpuhtista Selkämeren Pihlus 2014 –öljyntorjuntaharjoituksessa.

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hanke etenee aikataulussa. Viime vuoden loppupuolella alkaneen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin koordinoiman hankkeen tarkoitus on kehittää vapaaehtoisten öljyntorjuntatyölle selvä toimintamalli, koulutus ja tehtävänjako.

”Tällä hetkellä olemme järjestäneet työpajoja, joissa luodaan toimintamallia vapaaehtoisille ja viranomaisille”, projektipäällikkö Reita Waara kertoo.

Toimintamallityössä vapaaehtoisille määritellään muun muassa sopivat tehtävät, eli mitä he voivat ja mitä eivät voi tehdä öljyntorjunnassa. Lisäksi perehdytään hallinnollisiin kysymyksiin kuten organisaatiokaavioon, maksettaviin korvauksiin, vakuutuksiin ja työterveyteen.

Huhtikuussa Turussa ja Mikkelissä järjestetään perehdytyskoulutukset, jotka on tarkoitettu kaikkien järjestöjen vapaaehtoisille tai yleensä öljyntorjunnasta kiinnostuneille.

”Ei ole väliä, minkä järjestön toiminnassa on mukana. Tarkoitus on, että tämä olisi yleisperehdytys kaikille. Siitä voi lähteä järjestökohtaisiin koulutuksiin.”

Hankkeen ydintoimintaryhmässä on mukana useita järjestöjä ja viranomaisia. Mukana ovat WWF, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa.

”Olemme tavanneet noin joka toinen viikko. Yhteistyö on sujunut hyvin. Vapepa on isossa roolissa, koska se kattaa järjestöt, jotka tässä hankkeessa ovat mukana”, Waara kertoo.

Hankkeen myötä vapaaehtoisten toimintaan on tulossa selvä organisaatiokaavio. Tulevaisuudessa viranomaiset voivat saada koko organisaation käyttöönsä yhdellä puhelinsoitolla.

”Nyt jokainen järjestö huseeraa vähän omalla tontillaan. Ne tietävät, mitä itse tekevät, mutta eivät välttämättä tiedä, mitä toiset tekevät. Tuomme yhteen eri toimijoita, jotka työskentelevät öljyntorjunnan parissa”, Waara sanoo.

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan –hanketta rahoittaa Reijo Rautauoman säätiö.

Hankkeesta lisää SPEKin sivuilla.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Herkko Vähämäki

Lue lisää