Kalusto 26.10.2015

Huoltovarmuus on tie kotimaisuuteen

Tilaaja voi vaatia kaluston valmistajalta esimerkiksi tietyn tason huoltovarmuutta tai osaamista paikallisista olosuhteista.

Tilaaja voi vaatia kaluston valmistajalta esimerkiksi tietyn tason huoltovarmuutta tai osaamista paikallisista olosuhteista.

Hankintalainsäädäntö ei anna pelastuslaitoksille mahdollisuutta suosia kotimaisia valmistajia. Tarjouspyyntöön voidaan kuitenkin asettaa kelpoisuusvaatimuksia, jotka kotimaiset valmistajat täyttävät helpommin kuin ulkomaiset.

”Jos hankinta suunnitellaan huolella, muodollisesti objektiivisesti, niin silloin pystytään nostamaan suomalaisten yritysten kilpailykykyä”, muotoilee Turun yliopiston finanssioikeuden professori Jaakko Ossa.

Tämä tarkoittaa sitä, että pelastuslaitokset voivat vaatia toimittajiltaan esimerkiksi osaamista ja kokemusta paikallisista olosuhteista sekä huoltovarmuutta.

Hankintalain mukaan hankintayksikön on kilpailutettava hankintansa, kun tavara- ja palveluhankinnan kokonaisarvo on yli 30 000 euroa. Jos hankinta ylittää 207 000 euroa, se on kilpailutettava EU:n sisällä. Tällöin ulkomaiset tarjoajat EU:n sisältä ovat samassa asemassa kansallisten tarjoajien kanssa.

Lain mukaan tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina voidaan käyttää muun muassa laatua, hintaa, teknisiä ansioita, myynnin jälkeisiä palveluita ja huoltopalveluita.

Kokonaistaloudellisesti edullisin ei siis tarkoita samaa kuin edullisin. Termi antaa pelastuslaitoksille pelivaraa tarjouspyyntöjen laatimisessa.

”Tämäntyyppisillä seikoilla pystyy antamaan aika paljonkin painoarvoa muillekin tekijöille kuin pelkästään hinnalle.”

”Haluaisin suosia kotimaista”

Kalustohankinnoissa täytyy nähdä kokonaisuus, ei pelkästään edullisinta hintaa, muistuttaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kontio.

Tällöin huoltovarmuudella on hankinnoissa suuri rooli. Vaikka pelastuslaitos ei voikaan  hankintalainsäädännön puitteissa suosia kotimaista kalustoa, Kontio näkee, että kotimainen on usein ulkomaista parempi vaihtoehto juuri huoltovarmuuden takia.

”Kun hankitaan ajoneuvoja tai esimerkiksi operatiivisessa toiminnassa tarvittavaa hälytysluonteista kalustoa, on äärettömän tärkeää, että huoltovarmuus toimii. Ihmisten avunsaanti ei saa heikentyä sen takia, että joku tavara menettää ominaisuutensa tai rikkoutuu”, Kontio painottaa.

”Se voi tehdä hankinnasta jokus vähän kalliimpaa, mutta huolto on saatavilla silloin lähempää. Tästä syystä haluaisin suosia kotimaista”, Kontio myöntää.

Veikko Nummela Oy:n toimitusjohtaja Iivari Kalliomäki painottaa, että kotimainen valmistus pärjää markkinoillamme laadulla.

”Suomessa valmistetun tuotteen korkea laatu oli helppoa todeta Interschutz-messuilla kesäkuussa. Suomalainen tuote kestää kansainvälisen vertailun.”

Niin ikään Kalliomäki muistuttaa siitä, että hankintojen kokonaistaloudellisuutta arvioidessa tulee huomioida varaosapalvelun, huollon ja muiden elinkaaritoimintojen todellinen saatavuus ja laatu.

”Kotimainen toimija vastaa tarvittaessa muutaman tunnin sisällä korjaus- tai varaosatarpeeseen. Pelastuslaitos Suomessa on valitettavasti kohdannut tilanteita, joissa osan saanti ulkomailta on vienyt kuukausia tai ei ole saapunut lainkaan. Suomalaisista valmistajista suurin osa ylläpitää 24/365 vika- ja huoltopäivystystä pelastuslaitoksen äkillisiä tarpeita palvelemaan.”

Lisää kalustohankinnoissa lehdessämme numero 7/2015!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

 

Lue lisää