Pelastustoiminta 20.3.2020

Kansalaisaloite esittää autojen pelastuskorttia pakolliseksi

SEAT Ibiza -auton pelastuskortti. Kuva: SEAT

SEAT Ibiza -auton pelastuskortti. Kuva: SEAT

Kansalaisaloite esittää autoon sijoitettavaa pelastuskorttia pakolliseksi. Kortin olemassaolo tarkistettaisiin esimerkiksi ajoneuvojen katsastuksien yhteydessä.

Edetäkseen eduskunnan käsittelyyn aloitteen täytyy kerätä vähintään 50 000 kannattajaa.

Hankkeen takana on pelastusalan päällystötutkintoa suorittava ja paloesimiehenä työskentelevä Petri Partanen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

”Ensimmäisen kerran hanke oli minulla mielessä kuusi vuotta sitten. Asia tuli töissä tai opinnoissa tuolloin eteen, että on tällainen kortti ja tällaiset tiedot siitä löytyy. Silloin minulle tuli visio ja tavoite saada tämä yleistymään.”

Partanen tutki opintojensa lopputyössä pelastuskortin tarvetta pelastusalalla. Tutkimuksen mukaan alan ammattilaiset kokivat sen erittäin tarpeelliseksi.

”Kortti parantaa pelastusalan työntekijöiden ja kansalaisten turvallisuutta. Haasteena on saada se vielä jalkautettua kansalaisten pariin käytäntöön. Ehkä ihmiset eivät oikein tästä vielä tiedä pelastusalamme ulkopuolella. Uusiin asioihin suhtaudutaan aina alkuun vähän ihmetellen ja hieman muutosvastarinnalla.”

Partanen arvioi, että pelastuskortti saattaisi tällä hetkellä olla käytössä noin 5–10 prosentissa suomalaisessa liikenteessä olevassa autossa.

Pelastuskortti helpottaa ja nopeuttaa pelastustehtävää

Pelastuskortin ideana on nopeuttaa ajoneuvojen osien sijaintien löytämistä ja täten myös nopeuttaa pelastustehtävän sujumista.

Ilman pelastuskorttia ajoneuvoja ei aina voi erottaa toisistaan kovinkaan helposti. Ajoneuvot näyttävät rakenteeltaan aivan samalta ulkoisesti, mutta niissä voi olla merkkejä tai symboleja, joista ilmenee auton energianlähde. Nämä symbolit kuitenkin vaihtelevat automalleittain, eikä mitään yhteistä linjaa niiden merkitsemiseen eri autonvalmistajilla ole.

Pelastuskorttiin on kirjattu ajoneuvon energianlähde, turvavarusteet ja pelastustyössä huomioon otettavat rakenteelliset tekijät.

Pelastuskortteja voi tulostaa autonvalmistajien omilta sivuilta ilmaiseksi. Tulostettu kortti tulisi sijoittaa kuljettajanpuoleisen aurinkosuojan taskuun. Näin pelastushenkilökunta osaa etsiä korttia heti oikeasta paikasta.

Pelastuskortin saatavuuden voi ilmaista kiinnittämällä auton tuulilasiin tiedotetarra. Pelastuskorttitarroja on jaossa muun muassa Autoliitossa ja Autoliiton palvelupisteissä.

Teksti: Petri Vanhanen

Tutustu koko opinnäytetyöhön ja kansalaisaloitteeseen.

Lue lisää