Liikenneturvallisuus 5.6.2023

Turvallisuus liikenteessä syntyy yhteistyössä – nyt pelastustoimeakin kuunnellaan turvalaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa

CTIF Commission for Extrication & New Technology on monilukuinen komissio, jossa on edustajia ympäri maailmaa. Uudet teknologia -komissio työskentelee useiden eri pelastustoimea hyödyttävien projektien ja uuden teknologian hankkeiden parissa. Kittilässä kokoustettiin tammikuussa 2023.

CTIF Commission for Extrication & New Technology on monilukuinen komissio, jossa on edustajia ympäri maailmaa. Uudet teknologia -komissio työskentelee useiden eri pelastustoimea hyödyttävien projektien ja uuden teknologian hankkeiden parissa. Kittilässä kokoustettiin tammikuussa 2023.

Henkilöautot kehittyvät koko ajan turvallisemmiksi, mutta lisääntyvä uusi teknologia aiheuttaa
jatkuvasti uusia haasteita pelastustoimelle. 40 jäsenmaan palo- ja pelastusalan järjestö CTIF tekee
nyt merkittävää kansainvälistä yhteistyötä Euro NCAPin kanssa työturvallisuuden parantamiseksi.

Palomestari Mikko Saastamoinen Etelä-Savon pelastuslaitokselta on CTIF:n  Uudet teknologiat -komission puheenjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus tieliikennepelastamisen kehittäjänä ja kouluttajana. Saastamoinen iloitsee CTIF:n ainutlaatuisesta yhteistyöstä Euro NCAP:n kanssa.

Euro NCAP on ollut merkittävä toimija tieturvallisuuden parantamisessa jo pitkään. Euro NCAP loi viiden tähden turvallisuusluokitusjärjestelmän helpottaakseen kuluttajien ajoneuvojen vertailua ja auttaakseen heitä tekemään turvallisimman valinnan tarpeisiinsa.

”Euro NCAP ei ole aiemmin hyväksynyt pelastustoimea mukaan vaikuttamaan turvallisuuden tähtiluokituksen antamiskriteereihin. Nyt meitä kuunnellaan turvalaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Autotekniikka kehittyy koko ajan, joten asioita ei voi tehdä kuten ennen työ- tai potilasturvallisuutta vaarantamatta”, Saastamoinen kertoo.

Suora vaikutus pelastajien työhön

Euro NCAP:n vuoden 2023 ”roadmap”  eli tiekartta sisältää merkittäviä edistysaskeleita pelastustoimelle maailmanlaajuisesti. Projekti tehtiin yhteistyössä CTIF:n kanssa. Saastamoinen on suomentanut tiekartan keskeiset kohdat.

Euro NCAP:n vuoden 2023 tähtiluokituskriteerien etenemissuunnitelma sisältää nyt monia näkökohtia, jotka liittyvät suoraan pelastustoimeen. Projektijohtajana toimii Michel Gentilleau Ranskasta, Jörg Heck Saksasta ja Wolfgang Niederauer Itävallasta, myös CTIF:n Extrication and New Technology -komissiosta.

He työskentelivät pelastustoimen edustajina yhteistyössä Pierre Castaingin (Euro NCAP:n entinen puheenjohtaja) kanssa, joka johtaa nykyään kansainvälisen järjestön tertiääristä turvallisuutta käsittelevää työryhmää.

Nämä asiat vaikuttavat suoraan pelastajien työhön ja työturvallisuuteen:

➡︎ Rescue Sheets and Emergency Response Guides (ERG) -oppaiden käyttöönotto. Pelastuskortit tulevat Euro NCAP:n saataville PDF-muodossa ja ovat ISO 17840 -standardin mukaisia. Toteutuksen tarkoituksena on mahdollistaa ajoneuvokohtaiset, pelastustoimintaan vaikuttavat tiedot Euro Rescue -sovelluksen kautta. Kaikki operatiivista päätöstä tukevat ja helpottavat sovellukset tulisi olla tilannepaikalla.

➡︎ Automaattinen oven lukituksen avaus. Vuodesta 2023 alkaen tarkistetaan, että lukitut ovet avautuvat automaattisesti törmäyksen jälkeen onnettomuuden sattuessa. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on mahdollistaa matkustajien helpompi poistuminen ajoneuvosta ja myös helpottaa pelastustoimia onnettomuuspaikalla.

➡︎ Oven avausvoimat. Oven avautumisvoimat törmäyksen jälkeen mitataan etutörmäystestien jälkeen. Tämä vaikuttaa vain sivuoviin. Tämä toimenpide on tarkoitettu helpottamaan ovien avaamista perinteiseen tapaan.

➡︎ Lisävaatimukset sähkökäyttöisille ovenkahvoille tai sisään vedettäville kahvoille, joissa ei ole fyysistä pitoa. Testeillä varmistetaan, että kaikki sivuovien kahvat ovat käyttökelpoisia välittömästi testin jälkeen (mahdollisia käyttää myös onnettomuuden jälkeen).

Tämä helpottaa ovien avaamista ulkopuolelta kolarin jälkeen ilman, että pelastushenkilöstön tarvitsee käyttää ovenkahvan vapautuslaitetta tai avata ovenkahvoja kytkemällä ensin ulkoinen virtalähde.

➡︎ Turvavyön lukituksen avaaminen. Tavoitteena on varmistaa, että turvavyön lukitus voidaan avata normaalisti, jotta matkustajat pääsevät poistumaan autosta. (myös siksi, jos vyöt ovat törmäyksen jälkeen edelleen kir-eällä, tai jos niiden avaaminen olisi jostain muusta syystä vaikeaa.)

➡︎ Ajoneuvon käyttövoiman (sähkö, paineistettu maakaasu jne.) tunnistaminen/deaktivointi on suuri haaste turvalliselle pelastustustoiminnalle. Tavoitteena on eri valmistajien käyttövoiman deaktivointia koskevien ohjeiden yhdenmukaistaminen. Ajoneuvovalmistajien on tuotettava yhteiset merkinnät ja siten autettava pelastustoimea ympäri maailmaa. Ajoneuvoissa tulisi olla tarrat/merkinnät, jotka osoittavat ajoneuvojen käyttövoiman, jotta pelastajat ja ensihoitajat kykenevät tunnistamaan sen nopeasti ja helposti. Palomiehen kypärä (kansainvälinen yleinen malli) osoittaa, mistä pelastushenkilöstö voi esimerkiksi tehdä ajoneuvon virrattomaksi tai sulkea kaasujärjestelmän. Toinen piktogrammi osoittaa kyseisen energian eristämiseen käytetyn järjestelmän tyypin (manuaalinen venttiili, huoltoerotin, e-plug jne.). Kuvakkeen taustaväri kertoo energian luonteesta (sähkö, H2, nestekaasu jne.). Energiaeristyslaitetta edustava symboli määrittelee toimenpiteet, jotka on suoritettava ajoneuvon deaktivoimiseksi.

➡︎ ECall. eCall on ajoneuvoihin asennettu hätäpuhelujärjestelmä. (kaikki 1.4.2018 jälkeen markkinoidut uudet mallit on varustettava tällä järjestelmällä).

Päivityksessä toimitettavat tiedot sisältävät ajoneuvossa olevien mahdollisten matkustajien lukumäärää törmäyshetkellä, ajoneuvon sijaintia (kulkusuunnan määrittämiseksi), törmäyksen suuntaa (edessä, sivulla, takana) ja liike-energiaa (ajoneuvon hidastuminen törmäyshetkellä).

Lisäpisteitä saavat myös valmistajat, jotka asentavat viestintäjärjestelmän ajoneuvoon kuljettajan ja puhelun vastaanottamisesta vastaavan edustajan välille vähintään neljällä kielellä ajoneuvosta riippuen (EN, DE, FR, ES).

➡︎ Multijarrutus. Euro NCAP tarkistaa ajoneuvoon asennetun järjestelmän tehokkuuden, joka aktivoi jarrut riittävän vakavan törmäyksen sattuessa. Nämä laitteet estävät mahdollista toista törmäystä (esimerkiksi estämällä ajoneuvoa vierimästä vastakkaiseen suuntaan).

➡︎ Ajoneuvon uppoaminen veteen. Mikäli ajoneuvo joutuu veteen törmäyksen takia, joidenkin ajoneuvojärjestelmien on toimittava edelleen tässä tilanteessa. Projekti selvittää järjestelmien, kuten oven avaamisen toimivuutta ilman virtaa huoltoakusta (12 V:n akku) tai sähköisen ikkunan avaamisen toimivuutta. Jos ei ole varmuutta sivuikkunoiden toimivuudesta, valmistajan on ehdotettava menetelmää, jolla matkustaja voi avata tai rikkoa sivuikkunan, jotta hän voi poistua ajoneuvosta ennen kuin ajoneuvo on täysin veden alla (ikkunan rikkoutuminen, ajoneuvon mukana toimitettu työkalu, pyrotekninen laite, mekaaninen järjestelmä jne.)

Jatkaakseen toimintaansa tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi Euro NCAP on jo tänä vuonna aloittanut pohdinnan tulevien vaatimusten määrittelemiseksi vuosille 2025–2030. Tässäkin otetaan huomioon CTIF:n kertomat näkökulmat.

Käyttövoimatarrat otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Belgiassa vuonna 2018 julkisessa liikenteessä ja pelastusajoneuvoissa. Pelastamisen ja sammuttamisen taktiikka muuttuu ajoneuvon käyttövoiman mukaan, vanhat metodit eivät enää välttämättä toimi.

ISO 17840 -standardin mukaiset käyttövoimatarrat yleistyvät Suomessa ja maailmalla hitaasti, mutta varmasti. Niillä on merkitty esimerkiksi Helsingin sähköbussit ja Lappeenrannan kaasubussit. Pelastajien työturvallisuudelle on tärkeää tunnistaa käyttövoima nopeasti.

”Sähköauton akkujen sammutus on tällä hetkellä keskusteluissa se kuuma peruna. Sen voi sanoa varmasti, että väärin sammutettu, jos ei varauduta uudelleen syttymiseen. Kaikki koulutus aiheesta on hyväksi, mutta asiasisällön pitäisi olla samansuuntaista”, Mikko Saastamoinen sanoo.

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja sitä kautta saatavalla aineistolla on hänen mukaansa iso merkitys pelastustoimelle. Samalla ovat ovet auki myös viedä suomalaista osaamista maailmalle. Palosuojelurahaston rahoitus CTIF:n toimintaan mahdollistaa kaiken tämän.

Teksti: Kimmo Kaisto
Kuvat: CTIF ja Kimmo Kaisto

Aiemmin aiheesta pelastustieto.fi:ssä:
Pelastamisen ja sammuttamisen taktiikka muuttuu ajoneuvon käyttövoiman mukaan – työturvallisuus kuntoon käyttövoimatarroilla

Etelä-Savon ammattiopisto tarroittaa raskaan kalustonsa CTIF-standardin mukaisilla käyttövoimatarroilla

Lue lisää