Liikenneturvallisuus 10.8.2015

Kuski unohti kulunvalvontalaitteen – junaturma lähellä

Kulunvalvontalaitteen kytkemättä jättäminen oli aiheuttaa vaaratilanteen tämän vuoden maaliskuussa Hyvinkäällä. Riihimäeltä Helsingin suuntaan lähtenyt R-juna ajoi Hyvinkään pohjoispuolella vaihteeseen 156 kilometrin tuntinopeudella, vaikka vaihteessa oli 80 kilometrin nopeusrajoitus. Veturinkuljettaja oli lähtenyt liikkeelle ja ajanut junaa kytkemättä JKV-veturilaitetta päälle.

Nykyisin veturinkuljettaja voi jättää junan kulunvalvontalaitteen (JKV) kytkemättä tai kytkeä sen pois käytöstä kenenkään tietämättä. Tämä aiheutti maaliskuussa 2015 Hyvinkäällä vaaratilanteen, jossa lähijuna oli suistua kiskoilta. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan JKV-veturilaitteen tulee aina olla toiminnassa.

JKV:n tarkoituksena on varmistaa, että juna noudattaa suurinta sallittua nopeutta sekä opasteita ja merkkejä. Tarvittaessa rata- ja veturilaitteista koostuvat järjestelmä pakottaa junan jarruttamaan. Järjestelmää ryhdyttiin rakentamaan 1990-luvun alussa, mutta työ sai vauhtia vasta Jokelan (1996) ja Jyväskylän (1998) vakavista junaonnettomuuksista. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostusten mukaan JKV olisi estänyt molemmat useita kuolonuhreja vaatineista onnettomuuksista.

Hyvinkäällä vaaratilanteen syntymiseen vaikutti se, että kuljettaja on yksin vastuussa laitteen kytkemisestä. Mikään ohjaamossa ei selkeästi varoittanut kuljettajaa laitteen kytkemättömyydestä, eikä tieto välittynyt liikenteenohjaukseen. Junan nopeutta ei myöskään ole teknisesti rajoitettu tällaisissa tilanteissa.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kaikkien rataverkolla liikkuvien junien tulee olla kulunvalvonnan piirissä. Ohjaamolaitteiden tulee varoittaa kuljettajaa selkeästi, mikäli laite ei ole toiminnassa. Samalla junan nopeus tulee rajoittaa teknisesti enimmillään 80 kilometriin tunnissa.

Kuljettajan keskittyminen työhönsä oli todennäköisesti häiriintynyt henkilökohtaisten puheluiden ja viestittelyn vuoksi. Tämän vuoksi Onnettomuustutkintakeskus myös suosittaa, että Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tulee vaatia rautatieoperaattoreita antamaan selkeät ohjeet veturinkuljettajien mobiililaitteiden käytöstä ajon aikana.

Trafin tulee vaatia, että rautatiealan toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmissä ja alan koulutuksessa painotetaan nykyistä enemmän inhimillisten tekijöiden merkitystä turvallisuudelle.

Lisäksi Liikenneviraston tulee sisällyttää vaihteiden tarkastusohjeisiin tilanteet, joissa vaihteeseen on ajettu tai epäillään ajetun poikkeavalle raiteelle selvästi vaihdetyypille sallittua suuremmalla nopeudella.

Lue lisää