Onnettomuuksien ehkäisy 12.7.2022

Hyvä kysymys: miten onnettomuuksien ehkäisyä tilastoidaan Helsingissä?

Helsingin pelastuslaitos oli mukana Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Kansalaistorilla.

Helsingin pelastuslaitos oli mukana Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Kansalaistorilla.

Helsingin kaupunginpelastuslaitos tilastoi onnettomuuksien ehkäisyä monin tavoin, muun muassa tilastoimalla onnettomuuksien ehkäisyn palvelutapahtumia. Vuonna 2019 valvonnan palvelutapahtumia oli 7865 ja 8522 vuonna 2020.

Mitä pelastuslaitoksella tarkoitetaan onnettomuuden ehkäisyn palvelutapahtumilla, riskienhallintapäällikkö Pekka Itkonen?

Asiakaskontaktissa tehtyjä toimenpiteitä, joilla ehkäistään onnettomuuksia, varmistetaan pelastushenkilöstön turvallisuus ja vaikutetaan kaupunkiympäristön turvallisuuteen. Niihin sisältyy valvontaa, ohjausta, neuvontaa, turvallisuuskoulutusta ja turvallisuusviestintää.

Mitä viime vuosien luvut kertovat?

Niissä näkyy koronan vaikutus: yleisötapahtumia järjestettiin pandemiavuosina selvästi edellisvuosia vähemmän. Lisäksi turvallisuuskoulutusten ja turvallisuusviestinnän painopistettä siirrettiin lähitapahtumista digitaaliseen toteutukseen. Huomattava trendi on ollut pelastuslaitokselle tehtävien paloriski-ilmoitusten määrän kasvu. Myös paloteknisiin laitteistoihin liittyvät toimenpiteet ovat olleet kasvussa, kun laitekanta lisääntyy kaupunkikehityksen myötä.

Miksi näitä palvelutapahtumia tilastoidaan?

Seurataksemme ja johtaaksemme toimintaamme ja tavoitteidemme toteutumista, sekä viestiäksemme toiminnastamme ja tuottamistamme palveluista. Tilastot antavat meille ja asiakkaillemme näkymän siihen, millaisia palveluita tuotamme ja kuinka paljon, millaisia trendejä voimme havaita palvelutarpeessa ja mihin asioihin meidän tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Numeerista tietoa ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä täytyy tietysti osata myös analysoida ja tulkita johtopäätöksiä tehtäessä. Esimerkiksi toimenpiteiden lukumäärä ei suoraan kerro toimintamme vaikuttavuudesta tai onnistumisestamme.

Teksti: Kaisu Puranen
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää: Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tunnuslukuja

Lue lisää