Onnettomuuksien ehkäisy 5.2.2019

Onnettomuuksien ehkäisy on yhtä arvokasta kuin pelastustoiminta – ”Sankaritöitä voidaan tehdä muutenkin”

Turvallisuusviestintä on osa onnettomuuksien ehkäisyä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tiimillä on kaksi omaa koulutuskonttia, jotka kiertävät eri tapahtumissa. Konttia esittelivät vuonna 2017 pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti ja koulutuspäällikkö Isto Heikkinen.

Turvallisuusviestintä on osa onnettomuuksien ehkäisyä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tiimillä on kaksi omaa koulutuskonttia, jotka kiertävät eri tapahtumissa. Konttia esittelivät vuonna 2017 pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti ja koulutuspäällikkö Isto Heikkinen.

Onnettomuuksien ehkäisy kaipaa arvostusta.

”On vähän absurdia, että nostamme tikunnokkaan pelastustoiminnan tehtävien hoitamisen. Meidän pitäisi ihannoida enemmän sitä, että ihmisillä on hyvä ja turvallinen olla”, sanoo sisäministeriön pelastusylitarkastaja Jari Lepistö.

Lepistö oli mukana pelastustoimen uudistushankeen onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistamisen työryhmässä, ensin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattorina ja myöhemmin nykyisessä virassaan.

Vaikka lain mukaan pelastusviranomaiselle kuuluvat tietyt velvoitteet ja vastuut, onnettomuuksien ehkäisy on jokaisen alalla työskentelevän tehtävä.

Jari Lepistö.

Tähän pyrkii nyt myös sisäministeriö, joka asetti tammikuussa hankkeen, jonka tarkoitus on valmistella toimintaohjelma pelastustoimen onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Toimintaohjelman yksi tarkoitus on tehdä onnettomuuksien ennaltaehkäisystä yhä vahvemmin osa pelastustoimen kaikkea toimintaa.

Hanke on jatkoa pelastustoimen uudistushankkeelle. Työssä otetaan huomioon ne ehdotukset, joita onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistamisen työryhmä on raportissaan esittänyt.

Merkitystä ei vielä nähdä

Lepistö arvioi, että onnettomuuksien ehkäisyn merkitystä ei vielä nähdä tarpeeksi kirkkaasti pelastusalalla. Vaikka alalla on myös menestyksekkäitä toimintatapoja, asenteiden muokkaamisessa on silti tekemistä. Onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan pitäisi olla samanarvoista toimintaa.

”Tarvitaan silmien avaamista ja sen näkemistä, että sankaritöitä voidaan tehdä muutenkin kuin pelastustoiminnan tehtävillä. Käytännössä menemme kuitenkin monesti pelastustoiminnan ehdoilla.”

”Muut onnettomuudet” pelastustoimen sarka

Lepistön mukaan myös kotitapaturmien ehkäisy kuuluu pelastustoimelle. Pelastuslaki määrittelee pelastustoimen tehtäväksi tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyn.

Muiden onnettomuuksien laadusta ja niiden kuulumisesta pelastustoimelle voidaan käydä kädenvääntöä, mutta Lepistön mielestä ne ovat myös pelastustoimen asia.

Hän muistuttaa, että viime vuonna palokuolemia oli ennätyksellisen vähän. Sen sijaan tapaturmissa kuolee edelleen ihmisiä vuosittain parisen tuhatta.

”Voimmeko pelastustoimessa ulkoistaa itsemme liikenneonnettomuuksien uhrilukujen vähentämisestä? Mielestäni emme voi.”

”Meidän ei tarvitse olla päävastuullinen, mutta meidän on ehdottomasti oltava mukana, kun yritetään kansallisesti vähentää tapaturmaisesti kuolevien tai loukkaantuvien määrää.”

Lue lisää onnettomuuksien ehkäisystä Pelastustiedosta 1, joka ilmestyy 14. helmikuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää