Onnettomuuksien ehkäisy 8.1.2019

Pelastuslaitoksille yhteinen valvontasovellus – helpottaa palotarkastajien työtä

Tulevaisuudessa palotarkastajat näkevät kohteensa yhteisestä tietokannasta.

Tulevaisuudessa palotarkastajat näkevät kohteensa yhteisestä tietokannasta.

Pelastuslaitokset saavat yhteisen ohjelmiston valvontatoimintaansa vuoden 2021 maakuntauudistuksen myötä. Ohjelmiston tekee Maakuntien ICT-palvelukeskus, valtio-omisteinen osakeyhtiö Vimana Oy.

Ohjelmiston ytimessä on valvontakäynti. Kaikki tarvittavat tiedot ja toimenpiteet saatetaan saamaan järjestelmään aina kohteen taustatiedoista ja tarkastuskäynnin kulusta korjaustoimenpiteiden määräämiseen ja seurantaan.

Järjestelmä kulkee myös tarkastajan mukana mobiililaitteessa. Asiakas voi asioida järjestelmän avulla sähköisesti eli esimerkiksi varata aikaa tarkastuskäynnille, täydentää kohteen tietoja tai liittää valokuvia määrätyn korjaustoimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot koko valtakunnasta

Pelastuslaitoksilla on valvottavia kohteita noin kolme miljoonaa. Valvontakäyntejä tehdään vuosittain noin 130 000. Valvontasovelluksen käyttäjiä on pelastuslaitoksilla noin 3 000, joista 700 käyttää järjestelmää päivittäin.

Vimanan mukaan valvontasovellustietojärjestelmästä koituu monia hyötyjä. Uudella sovelluksella tiedot saadaan kerättyä koko valtakunnasta. Kun tietopohja on laajempi, myös riskipohjaisen valvontatoiminnan suunnittelu on tehokkaampaa. Kun kaikki Suomen pelastuslaitokset siirtyvät käyttämään samaa ohjelmistoa, toimintatapoja saadaan yhtenäistettyä ja parhaita käytänteitä jaettua.

Helpotusta palotarkastajille

Vimanan projektipäällikkö Matti Sipilä korostaa järjestelmän suunnittelussa pelastuslaitoksissa jo tehdyn määrittelytyön merkitystä.

“Pelastuslaitokset ovat tehneet jo ennen Vimanan perustamista keväällä 2017 laajan määrittelytyön uudelle sovellukselle. Toimintatapojen yhtenäistämistä on tehty jo vuosia. Nyt saadaan ohjelmisto tukemaan tehtyä työtä.”

Laajempi tietopohja helpottaa riskinarviointia ja toimenpiteiden suuntaamista.

Sovelluksen tavoitteena on myös helpottaa palotarkastajien työtä. Ohjelmistoa uudistetaan ja sen käyttömahdollisuuksia laajennetaan sekä sujuvoitetaan. Uudistus voi näkyä myös asiakkaalle saakka yhtenäisempinä toimintatapoina: naapurissa ei enää hoidetakaan asioita eri tavalla, vaan palvelu on yhdenvertaista.

Lue koko tiedote täältä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää