Onnettomuuksien ehkäisy 14.12.2014

Tupakointi yhä suurin palokuolemien syy

Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 60 ihmistä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan. Palokuolemia on 21 enemmän kuin viime vuonna. Tupakointi on yhä yleisin syy kuolemaan johtavalle tulipalolle itsestään sammuvista savukkeista huolimatta. Perinteisten savukkeiden aiheuttamien palojen lisäksi paloja on syttynyt sähkösavukkeiden latauslaitteista.

Vuonna 2010 tuli voimaan säädös, jonka mukaan Suomessa saa myydä vain itsestään sammuvia savukkeita. Tupakasta aiheutuvat palokuolemat vähenivät 10–15 tapauksella vuosittain. Myös tupakoinnista aiheutuneet tulipalot ovat vähentyneet viidenneksellä uudistuksen jälkeen. Silti vuonna 2013 tupakoinnista syttyi 256 rakennuspaloa. Tupakoinnin aiheuttamat paloriskit eivät liity pelkästään savukkeeseen vaan myös käytettyihin tulentekovälineisiin.

Sähkösavukkeiden käyttö on tuonut uusia tupakointiin liittyviä turvallisuusriskejä. Tupakointituotteita tilataan paljon maista, joissa ei ole Suomen tasoista markkinavalvontaa. Huonolaatuiset sähkösavukkeiden laturit ovat aiheuttaneet tulipaloja. Tuotteista voi saada myös sähköiskun. Sähkösavukkeet ovat aiheuttanut myös erheellisiä paloilmoituksia, kun savuilmaisimet ovat reagoineet sisätiloissa tupakointiin.

Alustavien tietojen mukaan tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 60 ihmistä 54 eri palossa. Kuolleista 40 oli miehiä ja 17 naisia. Palokuolleista yli 65-vuotiaita on ollut 12. Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 39.

Lisätietoja: www.spek.fi/palokuolematilastot
Sähkösavukkeet Tukesin testissä


Tiedot palokuolemista perustuvat SPEKin mediaseurantaan ja pelastusviranomaisten PRONTO-tietokantaan. SPEK seuraa palokuolemien määrää tiedotusvälineiden uutisista. Tilastointia nykymuodossaan on tehty vuodesta 1999 alkaen. Mediaseuranta on usein vastannut hyvin viranomaisten PRONTO-tilastointia.

Jaa artikkeli

Lue lisää