Operatiivinen toiminta 24.2.2015

Autopalo jäällä sammutetaan tilanteen mukaan

Kotkan edustalla paloi auto, johon palokuntaa ei kuitenkaan hälytetty paikalle.

Kotkan edustalla paloi auto, johon palokuntaa ei kuitenkaan hälytetty paikalle.

Miten jäällä palavan ajoneuvon sammutus hoidetaan?

”Sammutus jäällä tapahtuu jäätilanteen mukaan. Jos jää on heikkoa, niin varustaudutaan esimerkiksi pintapelastuspuvuilla, jotka suojaavat sammuttajia kylmältä vedeltä”, sanoo palomestari Jaakko Hämeenniemi Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

”Voidaan käyttää moottorikelkkaa, jos kohde on kaukana. Jos jää ei kanna kelkkaa, niin pyydetään virka-apua Rajavartiolaitokselta ilmatyynyaluksen muodossa.”

”Lähtökohta on, että tulipalo pyritään sammuttamaan. Mutta tässäkin mennään sitten lopulta tilanteen mukaan.”

Kotkan edustalla paloi auto, johon palokuntaa ei kuitenkaan hälytetty paikalle.

”Auto pyritään saamaan pois jäältä ympäristöhaittojen vuoksi. Näistä suurimpina ovat autossa olevat öljyt, polttoaineet ja mahdollisesti lastina olevat vaaralliset aineet. Vaarallisia aineita voidaan kuoria jään pinnalta tai imeyttää mahdollisuuksien mukaan. Aineet hävitetään sitten hävittämiseen suunnitelluissa laitoksissa.”

”Periaatteena on ympäristön saaminen siihen tilaan kuin se oli ennen tapahtumaa. Tilannekohtaisesti täytyy miettiä myös, mikä on kustannuksellisesti järkevää, esimerkiksi jonkun pienen vaarallisen aineen määrän kaivaminen syvältä on kallista verrattuna saatavaan tulokseen.”

Mitä tehdään tilanteessa, jos palon kuumuus heikentää jäätä ja auto putoaa veteen?

”Jos auto putoaa veteen, pelastaminen on pelastuslaitoksen näkökulmasta ensimmäinen asia. Sitten puntaroidaan ympäristöasiaa. Jos auto saadaan helposti nostetuksi, näin tehdään. Jos on kyse suuresta määrästä öljyä, se voidaan pumpata veden alta pois.”

”Auton nostaminen riippuu sijainnista, jäätilanteesta ja syvyydestä. Tässä on kuitenkin enemmän aikaa miettiä oikeaa ratkaisua. Sukeltajia käytetään tilanteen arviointiin ja toimenpiteisiin. Tilanteen kestäessä ja varsinaisen akuutin vaiheen mentyä ohi sukeltajat saattavat tulla yksityiseltä puolelta maksajana esimerkiksi vakuutusyhtiö.”

Palava auto saatiin pois jäältä.
Palava auto saatiin pois jäältä.

 

Teksti ja kuva: Toni Tukiainen

Jaa artikkeli

Lue lisää