Operatiivinen toiminta 30.11.2018

Erica-järjestelmä: Oulun hätäkeskus selvittää, voiko päivystäjien tukea jatkaa

Suomessa on kuusi hätäkeskusta. Valtion talousarviossa varataan nyt rahat, jotka riittävät henkilöstö palkkamenoihin. Muuhun rahaa ei ilman lisätalousarviota riitäkään.

Suomessa on kuusi hätäkeskusta. Valtion talousarviossa varataan nyt rahat, jotka riittävät henkilöstö palkkamenoihin. Muuhun rahaa ei ilman lisätalousarviota riitäkään.

Erica-hätäkeskustietojärjestelmä otettiin käyttöön Oulun hätäkeskuksessa 29. marraskuuta ensimmäisenä Suomen kuudesta hätäkeskuksesta. Järjestelmä on tarkoitus ottaa vaiheittain käyttöön kaikissa keskuksissa kevääseen 2019 mennessä.

Osa Oulun hätäkeskuksen henkilökunnasta katsoo saaneensa liian vähän perehdytystä järjestelmään. Liki puolet, eli 32 hätäkeskuspäivystäjää 70:stä allekirjoitti keskuksen johdolle sähköpostin, jossa päivystäjät kertovat, että koulutus järjestelmään on ollut riittämätöntä. Sähköposti toimitettiin johdolle neljä päivää ennen Erican käyttöönottoa.

Kirjelmän organisoi vuoromestari Arto Pirttimaa.

”Tuen tarve on ilmennyt jo aikaisemmin, ja laitoksessa on viety eteenpäin viestiä siitä, että tarvitsemme täsmennyskoulutusta ja henkilökohtaista tukea. Sähköpostissamme johdolle luki, ettemme koe, että olemme valmiit työskentelemään Ericalla itsenäisesti”, Pirttimaa kertoo.

Käyttöönotossa riittävästi tukea

Huoli osaamisesta helpottui hieman torstaina, kun tukea oli järjestetty riittävästi Erican käyttöönottoon. Pirttimaan mukaan se sujuikin hyvin.

”Käyttöönottoyönä tukea oli erittäin hyvin saatavilla, kiitos siitä. Viime yön olin myös töissä, silloinkin tukea oli riittävästi.”

Pirttimaan mukaan johdon pitäisi kuitenkin ottaa huomioon hätäkeskuspäivystäjien erilaisuus. Jotkut heistä tarvitsevat enemmän tukea, toiset vähemmän. Hänen mielestään tukea tarvitaan edelleen, mieluiten kauemmin kuin muutaman päivän ajan.

”Järjestelmän osaajatkaan eivät vielä halua lähteä virallisesti tukihenkilöiksi, koska oma osaaminen on vielä haussa. Toivottavasti tukea järjestyy.”

Tukihenkilöt paikalla pidempään?

Oulun hätäkeskuksen päällikkö Jukka Alenius kertoo, että Erica-järjestelmällä on toimittu torstaista alkaen.

”Saamme kokemusta ja oppia siitä koko ajan käytön myötä. Käyttöönoton tuki jatkuu meillä viikonlopun yli. Viranomaiset jotka käyttävät järjestelmiä, ovat tässä omalta osaltaan mukana ja tukevat järjestelmän käyttöä. Jos syöttötyössä on havaittu jotain korjattavaa, he tekevät korjauksia.”

Onko johto reagoinut henkilöstön tuen tarpeeseen?

”Tuki on järjestetty viikonlopun yli, ja nyt haarukoimme sitä, onko mahdollisuutta, että tuen kestoa jatketaan joulukuun viidenteen päivään asti. Ajatus oli, että tukea olisi saatavilla vähintään maanantaihin, jonka jälkeen tuki siirtyisi normaaliin virka-aikaiseen tukeen, mutta selvitämme, olisiko henkilöresursseja jatkaa sitä paria päivää pidemmälle. ”

Mitä tuki tarkoittaa käytännössä?

”Meillä on Erica-aluepääkäyttäjät hätäkeskuksissa, ja lisäksi heidän varahenkilönsä. He ovat saaneet järjestelmään kouluttajakoulutuksen, ja heillä on syvempi osaaminen. He ovat olleet kouluttamassa henkilöstöä meidän hätäkeskuksessamme, ja tulevat kouluttamaan viidessä muussakin hätäkeskuksessa. He ovat olleet myös mukana järjestelmän testaamisessa. He toimivat tukihenkilöinä. Kaikki aluepääkäyttäjäosaaminen on ollut mukana tässä yliheitossa.”

Tuliko Erica käyttöön liian nopeasti?

”Kokonaisuudessa Hätäkeskuslaitos aikatauluttaa käyttöönoton ja sen myötä koulutus järjestetään keskuksissa. Oulussa edettiin tämän aikataulun mukaan.”

Onko Ericassa ilmennyt ongelmia kahden käyttöpäivän jälkeen?

”Varmasti erinäisiä havaintoja on tehty, ja käyttäjiltä on kerätty palautetta matalalla kynnyksellä. Saamme siltä osin tietoa, koski se teknisiä tai toiminnallisia asioita, viranomaisten vastesuunnittelua tai hälytysyhteyksiä. Hienosäätöä muiden viranomaisten vastepuolella on tehty tässä matkan varrella.”

Millä mielin suhtaudut Ericaan?

”Katson luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Tämä on järjestelmä, jolla hätäkeskus tekee työtä jatkossa. Vanha hätäkeskustietojärjestelmä ELS on ollut käytössä 15 vuotta, ja siltä osin on aika vaihtaa uuteen.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Hätäkeskuslaitos

Lue lisää