Operatiivinen toiminta 3.8.2021

Metsäpalojen tähystyslentojen määrä ennätystasolla – lentoja tehtiin myös Kalajoen metsäpalon aikana

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Lentotähystystä tehtiin Kalajoenkin metsäpalon aikana, jotta havaittaisiin mahdolliset paloheitteet.

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Lentotähystystä tehtiin Kalajoenkin metsäpalon aikana, jotta havaittaisiin mahdolliset paloheitteet.

Metsäpalojen tähystyslentoja tehtiin pelkästään heinäkuussa 626 kertaa. Useilla lentoreiteillä lennettiin kaksi kertaa päivässä, koska metsäpalovaara oli korkealla. Lentoja tehdään, kun Ilmatieteenlaitoksen määrittelemä metsäpaloindeksi nousee alueesta riippuen yli 4,1 tai 4,3. Kun indeksi nousee yli 5,4, lennetään tähystysreitti kaksi kertaa päivässä.

Tähystyslennot aloitettiin tänä vuonna ensimmäisenä Lapin maakunnassa. Heinäkuun helteiden vuoksi useilla lentoreiteillä lennettiin kaksi kertaa päivässä, ja tähystyslentojen määrä saattaakin nousta historiallisen suureksi.

Kuluvasta vuodesta on muodostunut toiseksi vilkkain lentotähystystoiminnan historiassa. Lentoja on tähän mennessä tehty 884 kertaa ja niillä on havaittu 229 paloa. Pelastustoimen yksiköitä on opastettu palokohteisiin 53 kertaa. Edellisenä ennätysvuonna 2018 lentoja tehtiin 1407 kertaa. 

Lentoja 22 reitillä

Tähystyslentoja tehtiin myös Kalajoen metsäpalon aikana. Palon alkuvaiheessa lentokoneesta välitettiin sekä livekuvaa paloalueesta että muuta tietoa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tarpeisiin. Pitkäkestoinen ja voimakas metsäpalo aiheutti paloheitteitä, joita ovat esimerkiksi kipinät ja palavat kappaleet.

Metsäpalon sammutustöissä tehdään rajoituslinjoja, jotta palo ei leviäisi laajemmalle. Paloheitteet voivat kuitenkin kulkeutua tällaisten rajoituslinjojen yli ilmavirtausten tai palossa syntyvien nostepatsaiden mukana. Tähystyslennoilla pyrittiin havaitsemaan mahdolliset uudet palon alut varsinaisen paloalueen ulkopuolella.

Tähystyslentoja tehdään jopa syyskuuhun asti, jos metsäpalovaara on ilmeinen. Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Lentotähystystä tehdään koko Suomen alueella. 

Sisäministeriö myönsi kuluvalle vuodelle 1,2 miljoonaa euroa tähystyslentotoimintaan. Tämän lisäksi toimintaan on haettu myös lisämäärärahaa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä säännöllisesti huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Lähde: Aluehallintovirasto

Kuva: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Lue lisää