Operatiivinen toiminta 27.4.2021

Muuttuva ilmasto ja kaupungistuminen lisäävät suurten metsäpalojen riskiä myös Suomessa

Ruotsin vuoden 2014 metsäpalo Västmanlandin läänissä oli suurin vuosikymmeniin. Arkistokuva.

Ruotsin vuoden 2014 metsäpalo Västmanlandin läänissä oli suurin vuosikymmeniin. Arkistokuva.

Ilmastonmuutoksen myötä Suomessa on syytä lisätä valmiutta metsäpalojen torjuntaan. Muun muassa tämä näkemys nousi esille Lapin AMK:n tutkimuksessa, jossa kysyttiin lähes 500 metsä- ja pelastusalan toimijan käsityksiä metsäpaloista nyt ja tulevaisuudessa.

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisemassa raportissa “Metsäsektorin ja pelastusalan käsityksiä metsäpaloista” kuvataan metsäsektorin ja pelastusalan ammattilaisten käsityksiä metsäpalojen nykytilasta ja mahdollisista muutoksia, joita muuttuva ilmasto ja metsätalous voivat paloriskiin aiheuttaa. Julkaisussa pureudutaan sekä ajankohtaisten trendien aiheuttamiin huoliin ja uhkakuviin että laajaan kirjoon erilaisia keinoja varautua metsäpaloriskin mahdolliseen kasvuun.

Metsäpalojen riskin ja niiden laajamittaisten vahinkojen ehkäisyssä avainkohdiksi nousivat kehittyvä valvonta, ketterä kalusto, harva-alueista huolehtiminen, yhteistyö ja kansalaistaitojen vahvistaminen.

”Osassa aiheista käsitykset kuitenkin jakautuivat molemmissa vastaajaryhmissä laidasta laitaan. Tällainen oli esimerkiksi metsätaloudessa parhaillaan paljon keskustelua herättävä jatkuvapeitteinen metsänkasvatus ja sen rooli metsäpalojen määrässä ja leviämisessä”, sanoo tutkimuksen projektipäällikkö Mikael Kukkonen Lapin ammattikorkeakoululta.

Yhtenäiset käsitykset

Suomi on viime vuosikymmeninä selvinnyt metsäpalojen osalta naapurimaitaan pienemmin vahingoin. Ilmastonmuutoksen myötä metsäpaloriskin on kuitenkin ennustettu kasvavan Suomessa lähivuosikymmeninä.

Ilmastonmuutoksen lisäksi maamme metsätalous elää jatkuvassa muutoksessa niin metsien käytön kuin omistusrakenteenkin osalta. Myös kaupungistuminen tuo omat haasteensa harva-alueiden pelastuspalveluiden turvaamiselle.

Kyselytutkimukseen osallistui lähes viisisataa vastaajaa metsäorganisaatioista ja pelastusalan järjestöistä.

Useimpien, esimerkiksi ilmastoon ja metsäpalojen ennakointiin liittyvien kysymysten osalta vastaajaryhmien käsitykset olivat varsin yhtenäiset. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen takia Suomessa on syytä lisätä valmiutta metsäpalojen torjuntaan.

Kattava katsaus metsäpaloihin

Kyselytutkimus tehtiin osana Ilmatieteen laitoksen koordinoimaa Metsäpalot Fennoskandian alueella ilmaston ja metsien rakenteen muuttuessa -hanketta. Hankkeessa tehtiin kattava katsaus metsäpalojen esiintymisestä, mallinnuksesta ja sammutuksesta Fennoskandiassa. Lisäksi hankkeessa arvioitiin metsäpalojen merkitystä mustan hiilen lähteenä arktisella alueella. Hanketta rahoitti ulkoministeriön hallinnoima Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määräraha, joka tukee kansallisia tavoitteita Itämeren alueen yhteistyössä sekä Suomen arktisen strategian ja hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa.

Ilmatieteenlaitoksen ja Lapin ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen toteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus, Pelastusopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Julkaisu Metsäsektorin ja pelastusalan käsityksiä metsäpaloista on avoimesti luettavissa ja ladattavissa sivulla Julkaisut – Lapin AMK.

Lähde: Lapin AMK

Kuva: Ruotsin rannikkovartiosto

Lue lisää