Operatiivinen toiminta 2.1.2017

Pelastajat metsurien opissa Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimiehet harjoittelivat myrskytuhojen raivausta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimiehet harjoittelivat myrskytuhojen raivausta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen paloesimiehet harjoittelivat myrskytuhojen raivaamista Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikön ammattimetsureiden ohjauksessa joulukuussa. Tavoitteena koulutuksessa oli oppia tunnistamaan riskejä, joita myrskyn kaatamien puiden raivaukseen liittyy.

Aiheina koulutuksessa oli esimerkiksi, miten voidaan turvallisesti käsitellä toisen puun varaan kaatuneita konkelopuita, sekä miten laukaista hallitusti puun runkoihin kaatumisen yhteydessä syntyneitä jännitteitä.

Myrskyjen seurauksena useita puita saattaa kaatua vastakkain ja kiilautua keskenään niin, että runkoihin latautuu voimakkaita monensuuntaisia jännitteitä. Purkautuessaan hallitsemattomasti jännitteet voivat aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita runkojen ponnahtaessa voimalla arvaamattomaan suuntaan.

myrskytuhot1

Koulutuspäivien pääteema oli työturvallisuus. Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen työsuojeluvaltuutettu Reino Leimola oli mukana seuraamassa harjoituksia. ”Riskien vähentäminen on tärkeää puunraivaustyössä. Olennaista on asianmukaiset suojavarusteet sekä se, että ajatellaan ennen kuin tehdään. Työasennot ovat metsureilla haastavia ja tapaturmariski jatkuvasti läsnä”, Leimola totesi.

Metsurien tärkeimpiä suojavarusteita ovat suojakypärä, visiiri, suojalasit, viiltosuojahanskat, kuulosuojaimet ja turvakengät. Lisäksi olennainen varuste ovat viiltosuojahousut, jotka suojaavat, jos moottorisahan terä jostain syystä osuu sahankäyttäjää jalkoihin. Ilman suojavaatteita moottorisahan terä tekee hetkessä pahaa jälkeä osuessaan kehoon.

Jokainen puu on yksilö

”Mieti aina ensin. Jokainen puu on yksilö ja tilanne ainutkertainen”, ohjeisti kaupungin metsuri Heikki Tuoppi paloesimiehiä. ”Varmista, että turvatiet ovat vapaana, jotta pääset tarvittaessa nopeasti alta pois, jos jotain yllättävää sattuu. Mieti huolella mistä ja miten kannattaa sahata. Huomioi erisuuntaiset jännitteet puiden rungoissa”, jatkoi ohjeistusta toinen ammattimetsureista, Pasi Tuomisto, 28 vuoden työkokemuksella.

”On todella hyvä saada ammattimetsureilta ohjeita ja suoraa palautetta omista työtavoista. Työturvallisuus ja hyvät käytännöt ovat ensiarvoisen tärkeitä”, paloesimies Sam Back totesi. Koulutukseen osallistuneet paloesimiehet vievät opit eteenpäin omille miehistöilleen, palomiehille eri puolilla Länsi-Uuttamaata. Hyvät mallikäytännöt käydään yhdessä läpi paloasemien työvuorokoulutuksissa.

Kaikilla paloesimiehillä oli aiempaakin koulutusta ja kokemusta myrskytuhojen raivauksesta, mutta yhteistoiminta Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikön kanssa koettiin erittäin hyödylliseksi. Moottorisahan käytössä kokeneimmatkin pelastuslaitoksen työntekijät saivat ammattimetsureilta hyviä neuvoja oman osaamisensa tueksi ja kehittämiseksi.

Jätä riittävä suojaetäisyys, jos näet metsurin työssään

Kaupunkilaisille metsurit antoivat ohjeeksi: ”Jos näet metsurin työssään, älä mene lähelle katsomaan vaan jätä riittävä, vähintään kahden puun mitan mittainen suojaetäisyys työskentelypaikkaan. Kaatuvan puun pituus ja paino voivat yllättää kokemattoman. Noudata aina erityistä varovaisuutta metsätyöalueella. Myrskyssä kaatuneiden tai vaurioituneiden puiden lähelle ei myöskään ole hyvä mennä. Isoja oksia tai puiden latvuksia voi pudota päälle. Myös pystyyn nousseet tai kallellaan olevat juurakot voivat olla vaarallisia, ne voivat kaatua päälle myös rungon irrottamisen jälkeen.”

Paloesimiehet puolestaan ohjeistivat: ”Sähkölinjoille kaatuneiden puiden lähelle ei saa mennä, niiden raivaus on sähköyhtiön ammattilaisten tehtävä. Maahan pudonneista sähköjohdoista tulee pysyä vähintään 30 metrin etäisyydellä. Hätänumerosta 112 voi pyytää pelastuslaitosta avuksi esimerkiksi silloin, jos puu on kaatunut tai uhkaa kaatua rakennuksen tai tien päälle tai uhkaa aiheuttaa muuta lisävahinkoa. Kovan tuulen ja myrskyn aikaan tulee välttää ulkona liikkumista. Voimakas tuuli voi kaataa puita tai irrottaa oksia, kattopeltejä tai muuta, joka voivat vahingoittaa ulkonaliikkujaa.”

Näin varaudut myrskyyn.

Teksti ja kuvat: Susanne Vuorinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lue lisää