Operatiivinen toiminta 10.6.2016

Suoraa panoraamakuvaa tilannepaikalta

Koulutusmestari Reijo Hirven mukaan uusi järjestelmä on loistava esimerkki pelastustoimen ja yrityksen kehitystyöstä.

Koulutusmestari Reijo Hirven mukaan uusi järjestelmä on loistava esimerkki pelastustoimen ja yrityksen kehitystyöstä.

Keski-Suomen pelastuslaitos on kehittänyt yhdessä Vigiar Solution Oy:n kanssa uudenlaisen videotilannetietojärjestelmän, jonka avulla pelastustehtävästä voidaan lähettää reaaliaikaisesti panoraamakuvaa.

”Ainutlaatuinen järjestelmä mahdollistaa uuden tavan lähettää kuvaa onnettomuuspaikalta. Nyt voimme näyttää johtokeskukseen 180 asteen panoraamakuvan”, kertoo idean isä, koulutusmestari Reijo Hirvi Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Järjestelmää voidaan hyödyntää miehistön johtamiseen onnettomuuspaikalla ja koulutuksessa. Kuvaa saadaan ohjattua johtokeskuksen lisäksi esimerkiksi kentällä olevaan johtoyksikköön tai sairaalaan.

Käytännössä ensihoitajalla tai pelastuslaitoksen yksikön henkilöillä voi olla rintaan kiinnitetty kamera, joka näyttää kuvaa kohteesta jossa työskennellään. Toinen kamera voi olla ajoneuvossa ja se välittää laajaa kuvaa koko tilannepaikasta.

”Kuvan avulla voidaan näyttää esimerkiksi traumatiimille etukäteen onnettomuuspaikkaa ja loukkaantuneita”, Hirvi sanoo.

Oiva opetusväline

Yrittäjä Tapani Stjernvall esitteli uutta tilannekuvajärjestelmää Seppälän paloasemalla Jyväskylässä.
Yrittäjä Tapani Stjernvall esitteli uutta tilannekuvajärjestelmää Seppälän paloasemalla Jyväskylässä.

Reaaliaikaista kuvaa voidaan katsoa näyttöpäätteeltä tai heijastaa se kolmelle seinäkankaalle

”Kuvatusta onnettomuustilanteesta voidaan tehdä peli, jonka avulla harjoitellaan johtamista tai pelastustoimintaa eli tapahtuu kopioivaa oppimista”, Hirvi täsmentää.

Järjestelmän monikanavainen mobiilitiedonsiirto välittää kuvaa kohteesta johtopaikkaan sekunnin viiveellä.

”Lähetys ei katkea verkon kaatuessa, sillä käytettävän operaattorin kaatuessa palvelin valitsee toisen operaattorin”, Hirvi kertoo.

Järjestelmää testataan kesällä ja se otetaan käyttöön Jyväskylän Seppälän paloasemalla syksyllä.

Yhteistyö luo innovaatioita

Vigiarin yrittäjä Tapani Stjernvall pitää tärkeänä pelastuslaitoksen ja yrityksen yhteistyötä järjestelmän kehittämisessä.

”Yritys ei olisi osannut yksin tehdä järjestelmää. Pelastuslaitos on oman asiansa asiantuntija ja me taas tunnemme teknologian paremmin”, Stjernvall sanoo.

Hirvi kannustaa pelastustoimea lisäämään yhteistyötä yritysten kanssa.

”Voisimmeko käydä vuoropuhelua yritysten kanssa, että miten ne näkevät pelastustoimen kehitystarpeet. Ajatuksia ja ideoita voisi syöttää eri yhteistyökumppaneille. Jos saadaan aikaan uusia innovaatioita, niin kaikki voittavat”, Hirvi kannustaa.

Teksti ja kuvat: Mika Rinne

 

Lue lisää