Operatiivinen toiminta 9.3.2018

Tarkemmat vasteet Erican myötä – mukaan tulee reaaliaikainen yksikkötilanne

Tulevaisuudessa ilmoituksen käsittelyssä laatu on tasaista hätäkeskuspäivystäjästä riippumatta.

Tulevaisuudessa ilmoituksen käsittelyssä laatu on tasaista hätäkeskuspäivystäjästä riippumatta.

Hätäkeskusjärjestelmä Erican myötä pelastuslaitokset ylläpitävät ja toteuttavat itse vasteensa, kun aikaisemmin sen on tehnyt Hätäkeskuslaitos.

”Järjestelmä etsii automaattisesti tarkoituksenmukaisimman tai parhaan vasteen kyseiseen tehtävään niistä yksiköistä, jotka ovat tarkoituksenmukaisimpia sijainniltaan ja tilaltaan”, selvittää viestipäällikkö Janne Hartikainen Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Hän kuuluu Erican pelastustoimen pääkäyttäjäryhmään.

Vasteenmääritys on tähän asti perustunut staattisiin vasteisiin. Nyt mukaan tulee reaaliaikaisen yksikkötilanteen huomiointi. Tulevaisuudessa ilmoituksen käsittelyssä laatu on tasaista hätäkeskuspäivystäjästä riippumatta.

”Tähän mennessä päivystäjä on pyrkinyt tavalla tai toisella löytämään oikean tehtävälajin. Käytössä on ollut kiinteä vaste, eli vasteeseen nousevat yksiköt hälytetään automaattisesti”, Hartikainen vertaa.

Tulevaisuudessa vaste samaan kohteeseen saattaakin vaihdella sen mukaan, mitkä yksiköt juuri silloin ovat käytettävissä.

Erica on ehtinyt jo herättää pelkoja siitä, että järjestelmä lähettää tehtävälle yksikön paljon kauempaa, kuin missä esimerkiksi lähin sopimuspalokunta sijaitsisi.

”Periaatteessa tällaiset toteutukset ovat osittain mahdollisia”, Hartikainen myöntää.

Hän kuitenkin muistuttaa, että nykyisessäkin järjestelmässä tällainen tilanne on mahdollinen vielä voimakkaammin kuin Ericassa, koska pelastuslaitos on voinut määritellä vasteensa kiinteinä.

Hätäkeskuslaitoksen teknisten palvelujen johtaja Jukka Aaltonen kertoo, että Erican versio 1.2 on tarkoitus saada hyväksyttyä juhannukseen mennessä. Käyttöönotot voitaisiin siten aloittaa syksyllä. Erican pitäisi olla käytössä koko Suomessa maaliskuussa 2019.

Lisää Ericasta Pelastustiedossa 2, joka ilmestyy 14. maaliskuuta.

Ericasta kerrotaan myös Palopäällystöpäivillä torstaina 22. maaliskuuta.

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää