Operatiivinen toiminta 25.12.2016

Tutkimus palomiesten työajasta etenee Etelä-Savossa

Ylipalomies, luottamusmies Vesa Olkkonen tutkii työvuorolistoja Mikkelin paloasemalla.

Ylipalomies, luottamusmies Vesa Olkkonen tutkii työvuorolistoja Mikkelin paloasemalla.

Jos työ on kuormittavaa ja sitä on paljon, 12 tunnin työvuoro on työntekijälle selvästi parempi kuin 24 tuntia.

”Pitkä työvuoro voi aiheuttaa uupumusta, väsymystä ja virheitä työssä”, luettelee Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen.

Hän kollegoineen aloittaa työvuorotutkimuksen yhdessä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

Puttonen korostaa, että työn kuormittavuus on suoraan verrannollinen työjakson pituuteen, jos työ on jatkuvaa aktiivityötä ja kuormittavuus pysyy samanlaisena. Mutta olennaista onkin juuri kuormittavuus, ei työn kesto.

”Pitää huomioida, miten työ rytmittyy, miten työssä pystytään palautumaan, mikä määrä siellä on monotonista työtä sekä muuta psyykkistä ja fyysistä raskautta.”

Siksi suoralta kädeltä on vaikea antaa suosituksia, millainen työaikamalli olisi paras palomiehelle, ja sitä tutkimuksessa lähdetään selvittämään.

Tutkimus Millainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle? alkoi viime lokakuussa ja päättyy maaliskuussa 2018.

Kenttätutkimuksessa seurataan viikkojen ajan tiettyä palomiesryhmää, joka siirtyy yhdestä vuorojärjestelmästä toiseen, ja joille tehdään fysiologisia mittauksia ennen ja jälkeen vuorojärjestelmän vaihdon.

Kimmoke tutkimukseen Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Hanke maksaa noin 110 000 euroa, josta Palosuojelurahasto rahoittaa puolet.

Millainen työaika sopii pelastushenkilöstölle? -hankkeen seminaari järjestetään 6. helmikuuta 2017 Työterveyslaitoksella Helsingissä.

Puoli päivää kestävässä tilaisuudessa esitellään uutta tietoa palo- ja pelastusalan työajoista ja kuormittumisesta sekä niiden vaikutuksista toimintakykyyn, hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Lisäksi kerrotaan, mistä hyvät työaikamallit rakentuvat ja pohditaan yhdessä niiden käytännön toteutusta ja reunaehtoja. Seminaarin osallistujia kutsutaan laajasti keskeisistä pelastusalan toimijaverkostoista.

Lue lisää työajasta Pelastustiedosta 9-10, joka ilmestyi 21.12.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää