Operatiivinen toiminta 11.6.2023

Uusi työkalu johtamiseen – PTJ-käsikirja on erityisesti työkalu onnettomuuksiin

PTJ-käsikirja on suunniteltu helppokäyttöiseksi, jotta se on hyvä apuväline pelastustehtävien johtamisessa, jossa aikapaine ja kiire ovat aina läsnä.

PTJ-käsikirja on suunniteltu helppokäyttöiseksi, jotta se on hyvä apuväline pelastustehtävien johtamisessa, jossa aikapaine ja kiire ovat aina läsnä.

Pelastustoiminnan johtamisen käsikirjaa valmisteltiin pari vuotta ja nyt on valmista. Sähköinen käsikirja julkistettiin arvokkaasti hotelli Kämpissä. Kirjan sisältöä ja käyttöä valotettiin erilaisista näkökulmista.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eemu Hyvönen oli mukana jo pilottivaiheessa kokeilemassa uutta työkalua. Julkistamistilaisuudessa hän korosti myös käsikirjan merkitystä osana päivittäistä työskentelyä.

Jo käsikirjasta tehdyssä opinnäytetyössä Hyvönen totesi, että käsikirja on samanlainen muistilista, jota myös lentäjät käyttävät. He varmistavat lentoonlähdön yhteydessä tehdyt toimenpiteet, jotta kaikki tarvittava on tullut huomioiduksi. Käsikirjan ansiosta sama toimintatapa tulee nyt myös pelastustoimeen.

Projektipäällikkönä toiminut Pelastusopiston yliopettaja Matti Honkanen sanoo, että uusi digitaalinen työväline on tehty kaikille johtamisen tasoille. Sitä voivat käyttää paitsi virassa olevat, myös esimerkiksi sopimuspalokuntien ryhmänjohtajat.

”Se on erityisesti työkalu onnettomuustilanteisiin. Siinä on helposti saatavissa tietoa erilaisista onnettomuustyypeistä ja mitä niistä on otettava huomioon hektisessä pelastustoiminnan johtamisessa.”

”Käsikirja sisältää myös valmiita lomakkeita täytettäväksi, sillä dokumentointi on tärkeä osa kokonaisuutta. Tallennus tapahtuu automaattisesti. Sen avulla jää tietoa muistiin hyödynnettäväksi esimerkiksi Pronton selostetta varten. Lisäksi verkkoympäristössä toimivassa työkalussa on tarvittavia linkkejä. Tosin käsikirjaa voi käyttää myös silloin, jos ei ole käytettävissä verkkoyhteyttä, mutta silloin linkit eivät toimi.”

Honkanen sanoo, että käsikirja on suunniteltu helppokäyttöiseksi, jotta se on hyvä apuväline pelastustehtävien johtamisessa, jossa aikapaine ja kiire ovat aina läsnä.

”Tämän avulla on mahdollista saada myös toimintatavat yhdenmukaisemmiksi.”

Matti Honkasen vetämä koulutuskiertue aloitettiin Etelä-Pohjanmaalta.

Käyttöönottokoulutus aloitettiin Etelä-Pohjanmaalta, jossa Matti Honkasen vetämään tilaisuuteen osallistui myös pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen. Hän tutustui käsikirjaan jo pilottivaiheessa. Nyt käytiin läpi ohjelmiston ominaisuudet ja harjoiteltiin onnettomuustyypeittäin tiedon hakua ja syöttämistä. Myös lomakkeiden täyttämistä ja lähettämistä harjoiteltiin. Hän pitää uutta työkalua mullistavana.

”Kun nämä asiat oli aikaisemmin kirjattu erilaisiin ohjeisiin ja toimintakortteihin, löytyvät ne nyt yhdestä paikasta. Asioiden ryhmittely on toteutettu hyvin käyttötarpeitten mukaan ja käsikirjaa on helppo käyttää. Tämä helpottaa ja yhdenmukaistaa työtä.”

Teksti: Esa Aalto
Kuvat: Virpi Mäkipelto ja Kimmo Kaisto

Lue lisää aiheesta

Lue lisää