Operatiivinen toiminta 22.11.2021

Uutta oppimateriaalia tieliikennepelastamiseen — tarjolla tietoa niin nykyaikaisista autoista, tekniikoista kuin pelastettavan kohtaamisesta

Tieliikennepelastamisen osaamisvaatimukset kasvavat tulevaisuudessa, ja pelastajien toimintaympäristö muuttuu.

Tieliikennepelastamisen osaamisvaatimukset kasvavat tulevaisuudessa, ja pelastajien toimintaympäristö muuttuu.

Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa -hankkeessa syntyi muun muassa uusi oppikirja ja kymmenen opetusvideota.

Tieliikennepelastamisen osaamisvaatimukset kasvavat tulevaisuudessa, ja pelastajien toimintaympäristö muuttuu. Tähän tarpeeseen syntyi uutta materiaalia Pelastusopiston hankkeessa nimeltä Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa. Tämän vuoden loppuun kestävän hankkeen tavoite on uudistaa tieliikennepelastamisen koulutusmateriaali vastaamaan nykyistä ja tulevaisuuden tehtäväkenttää. 

Hankkeen suunnittelija Juho Mäki kertoi hankkeen loppuseminaarissa marraskuun puolivälissä, että hankkeessa syntyi julkaisu nimeltä Tieliikennepelastaminen. Julkaisun tavoitteena on saada työskentelyn sekä harjoittelun periaatteet paremmiksi ja turvallisemmiksi. Julkaisu tukee myös sopimushenkilöstön tieliikennepelastamisen kurssia sekä pelastajatutkintoa suorittavien opintoja.

Lisäksi opetusta tukemaan tehtiin kymmenen opetusvideota, joita voidaan hyödyntää tieliikennepelastustehtäviin osallistuvan henkilöstön koulutuksessa. Koulutusvideoita on sijoiteltu Tieliikennepelastaminen-julkaisuun tukemaan sen teksti- ja kuvasisältöjä.

”Videoissa esitellään muun muassa pelastustekniikat ajoneuvojen eri asennoille sekä turvallisen toimintaympäristön perustaminen maantiellä ja moottoritiellä”, Mäki kertoo.

Kurssimateriaalia voivat hyödyntää niin pelastusalan vakituiset työntekijät, sopimuspalokunnat kuin muutkin yhteistyötahot. Lisäksi hankkeessa luotiin pohja tieliikennepelastamisen kurssille, jota voidaan hyödyntää tutkinto- ja sopimushenkilöstön koulutuksissa.

Runkorakenne pysyy kasassa isossakin rysäyksessä

Mäki kertoi, että videoiden kuvauksissa käytettävät autot tuotiin Ranskasta ja muotoiltiin uudelleen mahdollisimman autenttisiksi.

”Saimme mahdollisuuden pudottaa autot nosturiauton avulla 30 ja 40 metristä keula edellä maahan. Laitoimme autojen sisään nuken turvavöihin ja pudotimme ne. Jo 30 metristä pudotettaessa vauhti kasvoi 87 kilometriin tunnissa, eli se oli aikamoinen rysäys.”

Autojen uudelleenmuotoilun ohessa havaittiin asia, joka tukee nykyistä koulutusmateriaalia: ohjaamon runkorakenne pysyi kasassa, ja etumatkustajankin ovi avautui. 

”On todennäköistä, että liikenneonnettomuudessa ajoneuvoa ei tarvitse leikata, vaan avataan ovi ja siirretään pelastettava turvaan”, Mäki sanoi.

Sivutuotteena hankkeessa syntyi kaksi ajoneuvojen rakennetta havainnollistavaa demoautoa. Ranskasta tulleiden autojen mukana tuli kaksi täyssähköautoa, joita ei romutettu. 

”Sähkömoottori otettiin esille ja verhoilua paljastettiin niin, että korirakenteita päästiin näkemään. Demoautot ovat vuokrattavissa ja hyödynnettävissä opetuksessa.”

Turvajärjestelmät lisääntyvät

Asiantuntija, Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ruiskumestarina toimiva Jukka Innanen kertoi seminaarissa tieliikennepelastamisen erityisvaatimuksista nyt ja tulevaisuudessa. Hänen mukaansa ajoneuvojen turvajärjestelmät tulevat lisääntymään entisestään.

”Tämän kehityksen mukana pelastustoimenkin on mentävä.”

Lisäksi autojen korirakenteet kehittyvät, mikä näkyi jo siinä, että autojen rakenteet pysyivät ehjinä korkeassa pudotuksessa. Jos korirakenteet kuitenkin muuttavat muotoaan, pelastajat ovat uusien haasteiden edessä. 

Myös autojen käyttövoima muuttuu, ja perinteisten polttomoottoriautojen rinnalle tulee muun muassa kaasu- ja sähköautoja. 

Pelastettavan kohtaamista pitää kehittää

Innanen mainitsi myös työturvallisuuden, joka otetaan uusissa koulutusmateriaaleissa entistä paremmin huomioon. 

”Tärkeää on erityisesti turvallisen työympäristön rakentaminen. Tämä on jo meillä otettu mukaan ja viety käytäntöön.”

Innanen arvioi, että aikaisemmin harjoituksen ja koulutuksen suhteen on keskitytty enimmäkseen erilaisiin tekniikoihin, ja pelastettavan kohtaaminen on jäänyt sivurooliin. 

”Sitä pitäisi kehittää. Pelastustoimen kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä ensihoidon kanssa esimerkiksi oppilaitoksissa ja harjoituksissa.”

Kohtaamisessa pelastajan rooli on tärkein

Pelastettavan kohtaamisessa pelastajan rooli on tärkein, sillä hän on lähimpänä pelastettavaa. 

”Tiedossa täytyy olla pelastusvälineet ja se, mitä ne kykenevät tekemään tilanteessa. Pelastettavan huomiointi korostuu erityisesti haastavissa tilanteissa, kun ajoneuvo on rutussa tai huonossa asennossa. Ensimmäinen pelastettavan luona on paikalle saapuvan pelastusyksikön jäsen. Hänen täytyy tehdä tilannearvio, henkeä pelastavat hoitotoimenpiteet ja tuntea erilaiset siirtotekniikat.”

Innanen mainitsi, että nykyaikana työturvallisuutta heikentää valokuvaaminen. 

”Ihmiset haluavat saada tietoa ja välittää sitä. Pelastustoiminnan johtajalla korostuu oikea-aikainen ja nopea tiedottaminen, jolloin vähennetään painetta tiedottamisen suhteen.”

Läsnäolo auttaa selviytymään

Ensihoidon näkökulmaa hankkeeseen toi Pelastusopiston traumatologian opettaja Hannu Ripatti.

Hän kertoi, että tieliikennepelastamisessa keskiössä on juuri ensiauttaminen.

”Emme voi miettiä asiaa niin pitkälle, että tekisimme hoitotoimenpiteitä, vaan mietimme ensiauttamista vakituisen ja sopimushenkilöstön kannalta. Lähtökohta on, että ajoneuvoon on turvallista mennä, että se on varmistettu ja tuettu. Ajatus on se, että henkeä pelastavat toimenpiteet pystytään tekemään, kun mennään pelastettavan luokse.” 

Ripatti vinkkasi, että tiedot pelastettavien tajunnantasosta voidaan merkitä näkyviin vaikkapa kolariajoneuvon kylkeen, jolloin ne ovat kaikkien nähtävillä. Hän korosti pelastajien keskinäistä kommunikointia, sillä tilanne saattaa muuttua nopeasti. 

Ripatti kertoi, että pelastettavan huomiointi kehittyy jatkuvasti. Lämpötaloudesta huolehtimiseen markkinoille on tullut erilaisia välineitä, kuten lämpöä tuottavia peittoja. Myös silmäsuojia, kypäriä ja kuulosuojaimia on mahdollista käyttää.

Ripatti korosti pelastajan läsnäoloa tilanteessa. 

”Pelastettavan rauhoittelu, hänen kanssaan läsnäolo auttaa valtavan paljon selviytymistä.”

Hankkeen rahoitti Palosuojelurahasto. Tieliikennepelastaminen-julkaisu on luettavissa täällä. Opetusvideot löytyvät ladattuna Tuubi-palvelusta.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Pelastusopisto

Lue lisää