Operatiivinen toiminta 27.1.2021

Palopäällystöliitto toivoo alalle kaikkien näkökulmat huomioivaa keikkatapahtumien läpikäyntiä

Palopäällystöliitto toivoo alalla yleisemmin käyttöön keskustelutilanteita, joissa käytäisiin läpi mitä keikalla ja harjoituksissa taktisesti ja toiminnallisesti tapahtui. Keikkakeskustelu-hanke pyrkii juurruttamaan alalle käytäntöä, joissa kaikkien keikkaan osallistujien näkemys ja mielipide otettaisiin huomioon ja jossa keikkojen toiminta käytäisiin läpi jokaisen osallistujan näkökulmasta.

Keskustelutilanne tulisi rakentaa niin, että jokaisen ääntä kuullaan ja arvostetaan sekä mielipiteen ilmaisuun rohkaistaan. Lähestymisnäkökulmana ei tulisi olla syyllisten etsiminen.

Keskustelun hyötynä olisi saada oivallusta siitä, miten kunkin osallistujan toiminta on vaikuttanut lopputulokseen. ”Etenkin nopeatahtisissa tilanteissa osallistujat ovat sijoittuneet eri kohtiin, ja saattavat nähdä kohteestaan asioita, jotka jäävät muilta täysin pimentoon”, kertoo Palopäällystöliiton kehittämispäällikkö Antti Kinnunen.

”Ajatusvaihdon avulla voidaan saada parempi näkemys siitä, miten tapahtumat menivät – ja siitä voisiko jotain tehdä paremmin.”

Alalla on vaihtelevasti käytössä vastaavia keskustelutilaisuuksia. ”Isompien tilanteiden jälkeen tällaisia järjestetään, mutta Palopäällystöliiton näkökulmasta vaikuttaa, että näissä tilaisuuksissa tuntuu yksikön esimies toimivan yksin puhuvana päänä muiden puolesta. Muiden huomiot saattavat jäädä tilaisuudessa pimentoon.”

Keskustelumalli soveltuu Kinnusen mukaan erikokoisiin käyttöihin pelastusryhmästä ja pelastusjoukkueesta alkaen.

Keskustelu nojaa yhdysvaltain armeijan kehittämään AAR (After Action Review) -toimintatapaan. Hanketta on rahoittanut Palosuojelurahasto.

 

Keikkakeskustelun kysymykset:
1) Mitä odotimme ja miten suunnittelimme toimittavan?
2) Miten toimimme ja millä perusteella?
3) Missä onnistuimme?
4) Miten voisimme onnistua paremmin?

Keskustelun pelisäännöt:
1) Kaikki mukaan keskusteluun – jokaisen havainnot ovat tärkeitä
2) Jokaisen kertoma on kuuntelemisen arvoinen
3) Avoimuus erilaisille näkökulmille
4) Ei syyllistystä, arvostelua tai väheksymistä – jokainen on tehnyt keikalla parhaansa

Lähde: Palopäällystöliitto

 

Teksti: Petri Vanhanen. Kuva: Pixabay

Lue lisää