Paloturvallisuus 29.10.2018

Eksoten ja pelastuslaitoksen kotikäynnit jatkuvat Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten yhteiset yhteiskäyntikokeilut ikäihmisten koteihin alkoivat syksyllä 2017.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten yhteiset yhteiskäyntikokeilut ikäihmisten koteihin alkoivat syksyllä 2017.

Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät vierailevat asiakkaidensa kotona loka-marraskuun aikana. Yhteiskäyntikokeilun tarkoitus on tunnistaa alkavia riskejä asumisen turvallisuudessa.

Tänä syksynä käyntejä tehdään Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden, Luumäen, Rautjärven ja Parikkalan alueilla. Käynnit tapahtuvat 24. lokakuuta – 26. marraskuuta. Työparit liikkuvat aina Eksoten eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidon työntekijöiden kanssa. Pelastuslaitoksen työntekijöillä on virka-asu ja pelastuslaitoksen henkilökortti.

Yhteiskäyntikokeilu on yksi osa kotona asumisen turvallisuus (KAT2) -hanketta, jota rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus vuoden 2018 loppuun. Nyt tehtävät yhteiskäynnit ovat jatkoa vuonna 2017 aloitetulle yhteiskäyntikokeilulle.

Kotiin vietävät palvelut ovat tulevaisuuden tapa tuottaa palveluita. Projektipäällikkö Kristiina Kapulainen Eksotesta kertoo, että palveluiden rakenteen muutoksessa onnistuminen edellyttää kohdennetumpaa yhteistyötä yhdessä asukkaiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä kanssa verkostotyöskentelymenettelyin.

”Turvallisen asumisympäristön ja asukkaan toimintakyvyn turvaamisessa keskeinen keino on riittävä ennakointi, jota tulisi toteuttaa saumattomasti yhdessä. Uudenlaisten toimintamallien rakentaminen vaatii läsnäoloa asukkaiden arjessa ja asukkaiden kuulemista”, Kapulainen kertoo.

Lue lisää:

Milloin arkirutiini on riski – Etelä-Karjala kartoitti vanhusten asumisen turvallisuutta

Teksti ja kuva: Etelä-Karjalan pelastuslaitos