Paloturvallisuus 26.6.2019

Nuohouspalvelujen vapaa tarjonta alkaa pian – siirtymäaikana palvelut pysyneet ennallaan

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa.

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa.

Koko Suomessa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan heinäkuun alusta alkaen. Nuohousuudistuksen siirtymäaika päättyy kesäkuun lopussa, jolloin viimeisetkin alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat.

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistui vuoden alussa. Muutos tarkoitti piirinuohousjärjestelmän loppumista koko maassa viimeistään siirtymäajan jälkeen. Kesäkuun loppuun asti piirinuohous on ollut vielä käytössä Kymenlaaksossa, Kainuussa ja Jokilaaksoissa sekä yhdeksän muun pelastuslaitoksen alueella osittain.

Nuohoustyötä saa tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Vastuu tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta on edelleen rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Myös nuohouksen määrävälit säilyivät entisenä. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Ei vielä merkittäviä vaikutuksia

Sisäministeriö seuraa uudistuksen vaikutuksia ja on asettanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin.

Siirtymäaikana nuohouspalvelujen tarjonta ja saatavuus ei ole muuttunut merkittävästi. Pääosin entiset piirinuohoojat ovat jatkaneet vanhoilla alueillaan. Tilanne voi kuitenkin vaihdella paikkakuntakohtaisesti. On vielä liian aikaista arvioida uudistuksen vaikutuksia paloturvallisuuteen tai nuohouspalveluihin laajemmin.

Lue lisää:

Vahdinvaihto nuohousalalla – lakimuutokset mietityttävät

Nuohous vapaan kilpailun piiriin – hallituksen esitys eduskunnalle

Nuohooja kulkee katoilla henkensä uhalla – turvalaitteet huonossa kunnossa

Lähde: sisäministeriö

Kuva: Nuohousalan keskusliitto

Lue lisää