Paloturvallisuus 6.6.2018

Rakennuksista turvallisempia tietomallien avulla Etelä-Karjalassa

Tulevaisuudessa turvallisuusratkaisut voisivat olla tietomallien ominaisuuksia, jolloin niitä voidaan hyödyntää muun muassa pelastustoiminnan hälytystehtävissä.

Tulevaisuudessa turvallisuusratkaisut voisivat olla tietomallien ominaisuuksia, jolloin niitä voidaan hyödyntää muun muassa pelastustoiminnan hälytystehtävissä.

Etelä-Karjalassa kartoitetaan keinoja, joiden avulla pelastusviranomaiset voisivat hyödyntää tietomalleja rakennusten turvallisuuden varmistamisessa ja parantamisessa. Työtä tehdään Tietomallit osana rakennusten turvallisuuden varmistamisessa -hankkeessa, joka alkoi toukokuussa.

”Iso tavoitteemme on tehdä rakennuksista entistä turvallisempia tietomallien avulla. Käytännössä selvitämme, millaista sisältöä tietomalleissa täytyisi olla, että pelastusviranomaiset pystyisivät mahdollisimman jouhevasti ja tehokkaasti hyödyntämään niitä palo- ja onnettomuusturvallisuuden varmistamisessa”, hankkeen projektipäällikkö Timo Lehtoviita toteaa.

”Pelastuslaitoksen toiveessa on, että tulevaisuudessa turvallisuusratkaisut ovat tietomallien ominaisuuksina ja niitä voidaan hyödyntää pelastustoimen eri tehtävissä mahdollisimman joustavasti. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa viranomaisvalvonta, turvallisuusviestintä ja turvallisuuskoulutus sekä pelastustoiminnan hälytystehtävät ja henkilöstön sisäiset koulutustilaisuudet. Palo- ja onnettomuustutkinnan osalta tavoite on mm. vastaavaien tilanteiden ennaltaehkäisy”, riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo.

Testausta päiväkodissa, paloasemalla ja urheilutalolla

Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos sekä Lappeenrannan kaupunki/Lappeenrannan Toimitilat Oy etsivät yhdessä keinoja parantaa rakennusten turvallisuutta tietomallien avulla.

Rakennusten tietomalleihin on koottu rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaiset tiedot digitaaliseen muotoon. Yksittäisen käyttäjän on helppo tarkastella mallista esimerkiksi rakennuksen tietyn osan ominaisuuksia sekä sitä, millainen rakennus kokonaisuudessaan on.

Tietomallien käytön mahdollisuuksia testataan kuluvan vuoden aikana päiväkodissa, paloasemalla ja urheilutalolla Lappeenrannassa. Kaupungilla on olemassa testirakennuksista valmiit tietomallit.

”Pelastusviranomaisten vaatimukset ja näkemykset olisi hyvä huomioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietomalleja suunniteltaessa. Selvitämme lisäksi yhdessä kiinteistön käyttäjätahon kanssa, kuinka mallien käyttö pelastussuunnitelmien laadinnassa onnistuisi”, kertoo Lappeenrannan Toimitilat Oy:n suunnittelupäällikkö Pekka Oksman.

Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa -hankkeen toteuttaa Saimaan ammattikorkeakoulu yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Lappeenrannan kaupungin/Lappeenrannan Toimitilat Oy:n kanssa.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Se on osa KIRA-digi -kokeiluhankekokonaisuutta ja kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Hanke toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lähde: Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Lappeenrannan kaupunki/Lappeenrannan Toimitilat Oy

Kuva: Teemu Heikkilä