Pelastustoiminta 24.3.2020

Pelastusopiston etäopiskelun lykkääminen huhtikuulle jakoi opiskelijoiden mielipiteet

Pelastusopistolle esitetään lisätalousarviossa 2,4 miljoonaa euroa vuosille 2021-22.

Pelastusopistolle esitetään lisätalousarviossa 2,4 miljoonaa euroa vuosille 2021-22.

Pelastusopisto on keskeyttänyt kaikki koulutustoimintansa etäopetusta myöten 13. huhtikuuta saakka. Päätös perustuu sisäministeriön määräykseen, jota Pelastusopisto on soveltanut kokonaistilannearvionsa mukaan.

Päätös hämmentää opiston oppilasyhdistystä.

”Opiskelijoiden tunnelmat ovat olleet hieman ristiriitaiset päätöksen jälkeen. Pääsääntöisesti opiskelijat haluavat, että etäopetusta järjestetään, mutta toisaalta myös ymmärretään etäopetuksen järjestämisen haasteet sisällöltään hyvin erilaisissa tutkinnoissa. Mielipiteitä asian suhteen on monia, koska opiskelijoitakin on monissa eri opiskelu- ja elämäntilanteissa”, kertoo oppilasyhdistyksen puheenjohtaja Ilari Nokkanen.

Nokkasen mukaan selvitystyötä etäopetuksen järjestämiseksi käydään parhaillaan.

”On sekä opiskelijoiden, että pelastus- ja hätäkeskuslaitosten etu, että lukukausi ja valmistuminen ei venyisi kohtuuttomasti. Oppilasyhdistys on käynyt Pelastusopiston johdon kanssa keskustelua aiheesta ja pyrkii opiskelijoiden edunvalvojana osaltaan edesauttamaan etäopetuksen toteutumista. Asioiden eteen tehdään kovasti töitä kaikkien tahojen toimesta.”

”Mielestäni opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus suorittaa opintojaan etänä näin poikkeusoloissa. Tilanne on kuitenkin tällä hetkellä tämä ja mielestäni tulisi keskittyä tulevaan ja siihen, kuinka etäopetus saadaan järjestettyä mahdollisimman nopeasti ja tasapuolisesti.”

”Hankala päätös oli monen asian summa”

Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen kertoo päätöksen olleen monen asian summa ja hankala päätös.

Hankaluuksia on aiheuttanut muun muassa käytännön harjoituksia vaativat opintojaksot.

”Etäopetus ei yksin mahdollista valmistumista normaaliaikataulussa, koska harjoittava opetus ei ole etänä mahdollista. Harjoittava opetus on iso osa opetusta, eikä sitä voi irrottaa teoriaopetuksesta.”

Hän korostaa, että valmistuvat kurssit kyllä valmistuvat, mutta lukukausi jatkunee todennäköisesti kesäkuun puolelle. Tällä keskeytyksellä varmistetaan myös myöhemmin tänä vuonna valmistuvien kurssien valmistuminen.

”Meillä on neljä tutkintoa ja eri vaiheessa olevia opiskelijoita. Suurin osa opettajistamme opettaa kaikissa eri tutkinnoissa, joten tämän palapelin rakentaminen poikkeuksellisella tavalla ei ole yksinkertaista. ”

Parviainen kertoo asiaan vaikuttaneen myös Pelastusopiston henkilökunnan jaksaminen ja mahdolliset sairastumistapaukset. ”Tarkastelimme opettajien työajan käyttöä koko vuoden perspektiivissä, ja mitkä olisivat vaikutukset loppuvuoden toimintaan. Mietimme paljon sitä, mitkä ovat meidän kestokykymme rajat.”

Myös tekniset haasteet tulivat tilanteessa eteen.

”Pelastusopiston valmiudet etäopetukseen ovat normaalitilanteissa kohtuullisen hyvät, mutta tässä tilanteessa etäopetusvolyymin kasvattaminen nopeassa aikataulussa oli haasteellista huomioiden olemassa olevat resurssit. Välttämättä kaikkia tarvittavia välineitä, laitteita ja muuta tekniikkaa ei olisi ehditty saada, vaikka tilaukset olikin tehty. Tietohallinto on ollut hyvin työllistetty. Opintojaksojen sisältöjen työstäminen etäopetettavaan malliin vaatii sekin oman aikansa, koska kaikkia ei suinkaan ole suunniteltu etäopetuksena toteutettavaksi.”

”Etäopiskelun järjestäminen on myös oma taitolajinsa ja pedagogiikkansa. Se ei ole pelkästään sitä, että laitetaan vain kamera päälle ja aletaan puhua.”

Keskeytyspäätöksen avulla reserviä pelastuslaitoksille

Päätökseen on vaikuttanut myös se, että näin opiskelijoille mahdollistui pääsy pelastuslaitoksien miehistöreserviin mukaan.

”Arvioinnissa otettiin huomioon pelastuslaitosten mahdollinen työvoimantarve poikkeusolosuhteissa. Sisäministeriö seuraa päivittäin henkilöstön määrää ja poissaoloja pelastuslaitoksissa. Määrä on ollut kasvava, vaikka vielä poissaolevien määrä ei olekaan uhannut toimintakykyä. Usealla pelastuslaitoksella on haettu opiskelijoita töihin”, Parviainen kertoo.

Parviainen katsoo tilanteessa eteenpäin.

”Tässä vaiheessa keskitymme aikaan 14.4. eteenpäin. Vaikeuskerrointa lisää se, ettemme vielä tiedä, miten tartuntatilanne kehittyy ja mitkä ovat hallituksen linjaukset. Lähtökohta on tehdä kaikki tehtävissä oleva, jotta mahdollisimman paljon voidaan hoitaa etäopetuksena. Siltä varalta, että oppilaitokset halutaan pitää edelleen suljettuina, yritämme saada ministeriöltä luvan siihen, että voisimme antaa harjoittavaa opetusta tarkoin suunnitelluin erityisjärjestelyin kriittisille eli ennen kaikkea valmistuville kursseille, huomioiden myös muut jatkon sujuvuuden kannalta tärkeät ryhmät. Tämä voi olla haastavaa, mutta teemme kaikkemme, koska tämä on olennainen kysymys valmistumisen kannalta.”

Opettajat valmistelevat täysillä etäopetusta 14.4. eteenpäin

Pelastusopiston opettajayhdistyksen puheenjohtaja Jani Jämsä kertoo opettajilla olleen valmiuksia etäopetukseen, mutta etäopetus ei olisi ratkaissut tilanteen kokonaisuutta.

”Myös eri tutkintojen ja opintojaksojen yhteensovittaminen ja käytännön harjoitusten järjestäminen täytyy rakentaa uudelleen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Tässä tehdään nyt poikkeustilanteen keskellä hallittu peliliike. Teemme harkitusti uuden suunnitelman opintojen jatkamiselle.”

Opettajakunta on motivoitunut opintojen jatkumiseen huhtikuussa.

”Etäopetuksen eteen teemme tässä hartiavoimin töitä koko ajan. Parhaillaan rakennamme koko kevään opetuksen suunnitelmia ja lukujärjestystä uusiksi, jotta 14.4. voimme näillä näkymin taas jatkaa opetusta etäopetuksena. Rajoitusten mukaan katsomme muita tapoja.”

”Opettajakunta on täysillä mukana tekemässä hommaa niin hyvin kuin mahdollista. On vahva yhteen hiileen puhaltamisen meininki.”

Teksti: Petri Vanhanen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää