Työhyvinvointi 23.12.2022

Ensi vuonna järjestetään kaksi posttraumatyöpajaa – haku alkaa tammikuussa

Kaikki pelastuslaitokset sitoutuivat rahoittamaan kaksi pelastusalan yhteistä posttraumatyöpajaa vuonna 2023. Posttraumatyöpajat järjestetään yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa.

Posttraumatyöpaja on kolmen päivän työpaja, jossa voidaan käsitellä yksittäisiä kuormittavia tehtäviä tai kertynyttä stressiä. Pelastajat ja ensihoitajat kohtaavat työssään tilanteita, jotka ovat psykososiaalisesti kuormittavia. Tilanteet voivat mennä ihon alle tai erityisesti pitkällä aikavälillä kyynistää ensilinjan auttajia. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että pelastuslaitokset huolehtivat henkilönsä hyvinvoinnista ja auttavat psykososiaalisen kuormituksen keventämisessä.

Posttraumatyöpajoja on järjestetty vuosia poliisiorganisaatiossa, neljä kertaa pelastusalalla ja kahdesti Hätäkeskuslaitoksen työntekijöillä. Kaikki posttraumatyöpajat ovat saaneet erinomaista palautetta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantamisessa.

”Mahtavaa, että pelastuslaitokset haluavat lähteä rahoittamaan posttraumatyöpajojen toteutusta myös jatkossa, vaikka MentalFireFit -hanke ja sen rahoitus päättyy. Tämä osoittaa, että psyykkisen kuormituksen ja suorituskyvyn merkitys toimialalla ymmärretään aiempaa paremmin. On hienoa huomata, että pelastuslaitokset ovat enenevästi kiinnostuneita henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, koska siihen aidosti panostetaan. Tämä on myös mielestäni merkki siitä, että puhumisen kulttuuri ja kuormitusten laajempi käsittely ovat osa pelastusalan tulevaisuutta”, Suomen Palopäällystöliiton projektipäällikkö Saku Sutelainen toteaa.

Vuoden 2023 posttraumatyöpajat järjestetään Laukaalla viikoilla 19 (8.5.2023 alkava viikko) ja 39 (25.9.2023 alkava viikko). Työpajoihin hakeutuminen alkaa tammikuussa 2023 Palopäällystön verkkosivuilla.

Lähde: STT

Lue lisää