Työhyvinvointi 24.11.2016

Kroppa ja nuppi kuntoon -hanke huolehtii pelastajienkin työkyvystä

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja käytäntöjä työntekijöille, esimiehille ja työyhteisöille sekä työterveysyhteistyöhön.

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja käytäntöjä työntekijöille, esimiehille ja työyhteisöille sekä työterveysyhteistyöhön.

Minkälainen on hyvinvoiva pelastushenkilöstön jäsen? Tätä kysymystä on mietitty syksyn aikana Sytyttäjä-työpajoissa Keski-Uudenmaan, Oulu-Koillismaan ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilla.

Kysymyksessä on Kroppa ja nuppi kuntoon – fyysisesti ja psyykkisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla -hanke, jota koordinoi Työterveyslaitos ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Hankkeessa on suunnitteluvaiheessa mukana paitsi pelastuslaitoksia, myös Sopimuspalokuntien liitto, sekä muiden henkisesti ja fyysisesti kuormittavien alojen edustajia.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sirpa Lusa kertoo, että työpajoihin osallistui kattavasti pelastuslaitosten väkeä niin työntekijä- kuin esimiespuolelta sekä esimerkiksi työterveyshuollosta ja henkilöstöhallinnasta.

Nopeasti paljon selville

Työpajoissa pohdittiin erilaisten tehtävien avulla esimerkiksi työntekijöiden terveyden, toimintakyvyn, osaamisen ja motivaation edistämistä ja asioita, jotka vaatisivat kehittämistä heti.

”Porukka päättää yhteisesti, mitä aletaan kehittää ja mitä olisi tehtävä juuri nyt. Se on työkykyasioiden näkyväksi tekemistä yhteiseen päätökseen perustuen.”

”Seuraavassa ideapalaverissa mennään suunnitelmaan ja konkretisoidaan, miten näitä asioita ruvetaan toteuttamaan. Vaikka työpaja kestää vain kaksi tuntia, yllättävän nopeassa ajassa saa paljon selville.”

Seuraavaksi hankkeessa jatkokehitetään työhyvinvoinnin malleja ja toimintatapoja. Kehittäminen ja pilotointi jatkuu kevään aikana, sitten malleja levitetään muille laitoksille ja muille fyysisesti vaativille aloille.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa, menetelmiä sekä toimintamalleja terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen henkilöille, jotka toimivat fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavissa tehtävissä.

Hanke tuottaa myös päättäjille valtakunnalliseen päätöksentekoon tietoa ja perusteita fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamiseen ja osatyökykyisten työkyvyn ylläpitoon. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja käytäntöjä työntekijöille, esimiehille ja työyhteisöille sekä työterveysyhteistyöhön myös osatyökykyisten työkyvyn edistämiseen.

Hanke on osa laajempaa TyhyverkostoX-hanketta ja kestää vuoteen 2018.

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää