Työhyvinvointi 8.10.2021

MentalFireFit -hanke saa jatkoa — tavoitteena toimiva jälkipurkujärjestelmä, joka huomioi myös sopimuspalokunnat

Henkisen kuormituksen purkua tehdään postraumatyöpajoissa.

Henkisen kuormituksen purkua tehdään postraumatyöpajoissa.

Suomen Palopäällystöliiton tuleva MentalFireFit 2 -hanke jalkauttaa mielenterveyden puolesta tehtyä työtä myös sopimuspalokuntiin. Hankkeessa järjestetään esimerkiksi tiettävästi maailman ensimmäinen sopimuspalokuntalaisille suunnattu posttraumatyöpaja.

Nyt se on varmaa: Suomen Palopäällystöliitto jatkaa mielenterveysteemojen edistämistä pelastusalalla myös tulevana vuonna: MentalFireFit 2 -hankkeelle on myönnetty rahoitus vuodelle 2022.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta psyykkiseen suorituskykyyn vaikuttavista tapahtumista, kehittää ja tarjota erilaisia keinoja kuormittavista tapahtumista palautumiseen sekä parantaa pelastusalan työntekijöiden ja vapaaehtoisten psykologista turvallisuutta. Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto.

”MentalFireFit 2 keskittyy aiempaa laajemmin koko pelastusalaan, sillä se jalkauttaa henkisen huollon edistämisen keinoja myös sopimuspalokuntiin. Tarkoituksena on rakentaa pelastusalalle toimiva jälkipurkujärjestelmä, joka ottaa huomioon myös sopimuspalokunnat”, kuvailee projektipäällikkö Saku Sutelainen.

Pelastusalalle ymmärrystä psyykkisestä suorituskyvystä

Vuoden 2022 aikana toteutettava hanke on jatkoa kuluvan vuoden loppuun kestävälle MentalFireFit-hankkeelle ja sitä edeltäneelle Henkinen työsuojelu ja jälkipurku pelastustoimessa -hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2018–2019. Työn jatkamiselle on tärkeä peruste.

”Pitkän ajan tähtäin on juurruttaa ymmärrys psyykkisestä suorituskyvystä pelastusalalle, lisätä alan sisäistä reflektointia ja edistää puhumisen kulttuuria. Näillä keinoilla pidämme osaltamme huolta siitä, että pelastusalalla on jatkossakin motivoitunutta henkilöstöä edistämässä yhteiskunnan turvallisuutta”, Sutelainen sanoo.

Uuden hankkeen lisäksi myös pelastusalan posttraumatyöpajat saavat jatkoa ensi vuonna. MentalFireFit 2 -hankeen avulla posttraumatyöpajakokemus voidaan tarjota vakituisen henkilöstön lisäksi sopimuspalokuntalaisille. Pilotointi on maailman mittakaavassa tiettävästi ensimmäinen laatuaan.

Merkittävä tarve sopimuspalokuntalaisten työpajalle

Posttraumatyöpajoissa osallistujien kokonaisvaltaista psyykkistä kuormitusta pyritään vähentämään esimerkiksi vertaistuen avulla. Lisäksi kolme päivää kestävissä työpajoissa lisätään tietoisuutta ensilinjan auttajien kuormitustekijöistä ja etsitään työkaluja kuormittavista tilanteista selviytymiseen.

”Sopimuspalokuntalaiset joutuvat usein työskentelemään fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavissa tehtävissä, toisinaan jopa potilaat tai heidän omaisensa tuntien, joten sopimuspalokuntalaisille suunnatun posttraumatyöpajatoiminnan tarve on merkittävä.”

Mielenterveyden eteen tehtävän työn tärkeydestä muistuttaa myös sunnuntaina 10. lokakuuta vietettävä maailman mielenterveyspäivä. Suomen Palopäällystöliitto kannustaakin jokaista työyhteisöä ja organisaatiota tarttumaan mielenterveyden ylläpidon ja huoltamisen merkitykseen – sekä tulevana sunnuntaina että vuoden jokaisena päivänä.

Lue lisää: Auttajien auttaja Saku Sutelainen juurruttaa pelastusalalle puhumisen kulttuuria

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää