Työhyvinvointi 3.2.2017

SPAL epäilee tutkimuksen lähtökohtia: ”Omituista, etteivät järjestöt ole mukana”

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomies päivystyshuoneessa Mikkelin keskuspaloasemalla.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomies päivystyshuoneessa Mikkelin keskuspaloasemalla.

Työterveyslaitoksen valmistelema tutkimus- ja kehittämishanke Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle herättää voimakasta kritiikkiä alan ammattijärjestössä Palomiesliitossa.

Torstaina julkaistussa tiedotteessa järjestö näkee, että hankkeen lähtökohdat, toteutus ja tarkoitusperät ovat kyseenalaisia.

Järjestön mielestä kuvaavaa on, että Työsuojelurahasto ei osallistunut hankkeen rahoittamiseen, koska se katsoi, että hanke ei täyttänyt Työsuojelurahaston kriteerejä kehittämishankkeeksi.

Pelastustieto kirjoitti torstaina Palomiesliiton väittävän, ettei tutkimushanke täyttänyt kriteerejä kehittämishankkeeksi. Väite on totta, sillä näin lukee myös hankkeen tutkimussuunnitelmassa:

”Työsuojelurahaston kanssa on myös keskusteltu tämän tutkimus-kehittämishankkeen tukemisesta. Hanketta pidettiin hyvänä mutta se ei täyttänyt Työsuojelurahaston kriteereitä kehittämishankkeeksi.”

Tutkimushanke ei saa kehityshankkeen rahoitusta

Miksi hanke ei täyttänyt kriteerejä, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen?

”Keskustelimme Työsuojelurahaston kanssa tutkimushankkeen käynnistämisestä helmikuun 2016 alkupuolella. Totesimme, että hanke ei täytä kehittämishankkeen vaatimuksia, koska se on tutkimus. Siinä on mittauksia ja tutkimusta, jolloin sellaista hanketta ei voitu rahoittaa kehittämisrahalla.”

Olisiko sitä voitu rahoittaa tutkimukseen tarkoitetulla rahalla?

”Kyllä. Hakumahdollisuus on kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.”

Miksi tutkimusrahoitusta ei haettu?

”Siksi, että hakemusta ei ollut mahdollisuutta saada valmiiksi ennen haun päättymistä 15. helmikuuta. Sen sijaan päätimme hakea hankkeelle rahoitusta mahdollisimman pian keväällä. Haimme rahoitusta Palosuojelurahastosta toukokuussa 2016 ja saimme avustusta noin 110 000 euroa.”

Työsuojelurahasto ei kommentoi yksittäisiä hakuprosesseja julkisuuteen.

SPAL: Henkilöstölle edustus koko hankkeeseen

Palomiesliitto kritisoi sitä, etteivät työntekijäjärjestöt ole mukana hankkeessa.

Miten ammattijärjestöjen edustajien pitäisi olla mukana hankkeessa, Palomiesliiton johtaja Kim Nikula?

”Lähtökohtaisesti Palomiesliitto kannattaa kaikkea pelastusalan tutkimustoimintaa. Henkilöstön työaikajärjestelmiä kehittävässä ja tutkivassa hankkeessa pitäisi henkilöstöä edustavat järjestöt kutsua hankkeeseen mukaan jo sen suunnitteluvaiheessa.”

”Henkilöstöllä tulisi olla edustus niin hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa kuin ohjauksessakin. Tällainen pyyntö ei ole mitenkään poikkeuksellinen, kun hankkeen aiheena on työaika. Me kaikki tiedämme, että työaika on erittäin keskeinen tekijä pelastushenkilöstön työhyvinvoinnin kannalta.”

”Hankkeen tutkimussuunnitelman mukaan tutkimuksen tulokset hyödyttävät pelastusalan toimijoita, kun päätetään tulevista työvuorojärjestelyistä muun muassa sote-uudistukseen liittyen.  Mielestäni on omituista, että työntekijäjärjestöjä ei ole kutsuttu mukaan hankkeeseen, jossa kehitetään uutta työaikajärjestelmää varsinkin, jos työaikaa tarkastellaan palomiesten työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmasta.”

Miten tutkimus tehtäisiin mahdollisimman objektiivisesti?

”Palomiesliitto ei kyseenalaista tutkijoita, vaan hankkeen rajausta. Hankkeessa on tarkoitus testata yhdestä kahteen työaikamallia. Eikö tutkimus olisi hyödyllisempi jos tutkittavia malleja olisi useampia?”

”Tutkittavaksi pitäisi ehdottomasti ottaa myös vakiintunut vuorokausirytmiin perustuva työaikamalli, joka on Palomiesliiton kyselyjen mukaan eniten työhyvinvointia henkilöstön keskuudessa lisäävä työaikamalli.”

”Palomiesliitolla on perusteltu syy epäillä sitä, että tutkimukseen vedoten pyritään ensisijaisesti hakemaan perusteluja työaikamuutoksille.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää