Ulkomailta 8.1.2020

Älypuhelin löytää ensiavun antajan

Ensihoitolääkärinä työskennellyt Paul Dardel on kehittänyt Staying Alive nimisen sovelluksen sydäninfarktin saaneiden avuksi. Sovellus paikantaa lähimmän Ranskan 60 000 defibrillaattorista.

”Ensihoito pitäisi aloittaa neljässä minuutissa, mutta sen toimintavalmiusaika on Ranskassa keskimäärin 11 minuuttia. Tulin ajatelleeksi ensiapukoulutuksen saaneita maallikoita. Vuonna 2016 lisäsimme sovellukseen tietokannan heistä”, hän kertoo.

Kun hätäkeskus saa ilmoituksen sydäninfarktista, päivystäjä lähettää viestin 500 metrin säteellä olevien ensiapuhenkilöiden älypuhelimiin. Jos soiton saanut ottaa tehtävän vastaan, hän noudattaa puhelimitse saamiaan ohjeita ja elvyttää potilasta hoitoyksikön saapumiseen saakka.

”Jotta sovellus toimisi käytännössä, meidän oli hankittava sille mahdollisimman paljon käyttäjiä. Teimme siitä mainoksen sosiaaliseen mediaan. Saimme mainokseen 34-vuotiaan, jonka henki pelastettiin tällä tavalla”, ensihoitolääkäri Clement Dérkenne kertoo.

Tällä hetkellä sovelluksella on Pariisissa 15 000 käyttäjää. Pariisin pelastuslaitos jatkaa tiedotuskampanjaansa. Kaikki ensiapukoulutetut voivat liittyä mukaan. Joka kuukausi sovellus saa 1500 uutta käyttäjää.

”Sinänsä tämä on hyvä tulos, mutta heitä tarvittaisiin 50 000. Tehokas toiminta edellyttää kahta elvyttäjää ja kolmatta henkilöä, joka hakee lähimmän defibrillaattorin. Tällä hetkellä joka toinen kerta ei tavoita ketään”, Dardel kertoo.

Kun käyttäjä ottaa tehtävän vastaan, pelastuslaitos paikantaa hänet, antaa hänelle ohjeita ja opastaa lähimmän defibrillaattorin luokse. ”Sovelluksen ansiosta defibrillaattorien käyttökerrat ovat nousseet neljästä kolmeentoista kuukaudessa. Kerromme toisille pelastuslaitoksille kokemuksistamme ensiavun antajien tavoittamisessa, päivystäjien kouluttamisessa ja sovelluksen asentamisessa”, Dérkenne kertoo.

Teksti: Valérie Chrzavzez
Sapeurs-Pompiers de France 6/2018
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää