Ulkomailta 6.3.2022

Fluorattuja vaahdotteita tarvitaan yhä tietyille kemikaaleille

Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 4/2020.

Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 4/2020.

Hollannin pelastusopisto IFV tutkii, miten palokunnat voivat siirtyä fluorittomiin vaahdotteisiin. ”Useimmissa tapauksissa fluorittomat vaahdot toimivat hyvin, mutta ne eivät sovellu kaikkiin teollisuuden paloihin. Jokaiselle kemikaalille soveltuvia fluorittomia vaahtoja ei vielä ole”, projektipäällikkö Marcel Verspreek kertoo.

”Vaahdotteen fluoriyhdisteiden ansiosta vaahtopatja leviää palavan lammikon päälle ja peittää sen. Fluorittomilla vaahdotteilla tätä ominaisuutta ei ole, mikä tekee sammuttamisesta vaikean.

Pelastuslaitosten on kartoitettava oman alueensa riskit. Jos alueella on suurteollisuutta, sen kanssa tulisi yhdessä varautua paloihin, joissa fluorattua vaahtoa tarvitaan. Samalla tulisi suunnitella, miten käytetty vaahto kerätään käsiteltäväksi.

Fluorittomaan vaahdotteeseen siirtyminen on oma projektinsa. Vaahtoauton pumput ja sekoittimet on vaihdettava tai muunnettava uudelle vaahdolle soveltuviksi. Lisäksi sammuttajat on koulutettava käyttämään uutta sammutusmenetelmää.”

Lentoaseman palokunta

Schipholin lentoaseman palokunta käynnisti vuonna 2016 uusien paloautojen hankintaprojektin.

”Päätimme samalla siirtyä fluorittomiin vaahdotteisiin. Vaikka sammutamme ainoastaan lentopetrolipaloja, sopivia vaahdotteita löytyi vain yksi tai kaksi.

Nykyinen sammutusmenetelmämme fluoratulla vaahdotteella täyttää kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO luokan B vaatimukset. Tavoitteemme on, että uusilla vaahtoautoilla ja fluorittomalla vaahdotteella pääsemme korkeimpaan eli C-luokkaan.

Useat myyjät tarjosivat C-luokan vaatimukset täyttäviä fluorittomia vaahdotteita. Vuonna 2018 kokeilimme, toimivatko ne ja selvitimme, ovatko ne todella fluorittomia. Lopulta vain yksi niistä täytti molemmat vaatimukset ja valitsimme sen”, Arjan Bruinstroop kertoo.

Fluorittoman vaahdon tuotto edellyttää sopivan ilmamäärän sekoittamista. ”Nykyisellä kalustolla sopivan seossuhteen saavuttamiseen kuluu 30 sekuntia. Se ei riitä, koska liekit on saatava sammumaan minuutissa. Auton ja vaahdon on yhdessä läpäistävä testi. Kului aikaa ennen kuin olimme osoittaneet, että se toimii jokaisella autolla.

Olemme havainneet, että vaahdote-erien laatu vaihtelee, minkä vuoksi emme aina pysty valmistamaan tarvittavaa vaahtoa. Siksi lähetämme joka erästä näytteen laboratorioon, joka varmistaa sen laadun pienen mittakaavan kokeilla”.

Kaikki palomiehet on koulutettu kolmipäiväisellä jauhe- ja vaahtosammutuskurssilla käyttämään uutta vaahtoa. ”Uusi vaahto levitetään toisella tavalla. On tärkeää, että henkilöstömme on omin silmin nähnyt sen toimivan”, Bruinstroop sanoo.

Rotterdamin yhteispalokunta

(Rotterdamin yhteispalokunta De Gezamenlijke Brandweer on Rotterdamin teollisuus- ja satama-alueella toimivien noin 60 yrityksen sekä kaupungin yhteinen teollisuuspalokunta, jolla on yhdeksän paloasemaa. Suomentajan huomautus.)

Se on jäsenenä Lastfire (Large Atmospheric Storage Tank Fires) -organisaatiossa, joka testaa suurten vallitilapalojen sammutusmenetelmiä ja seuraa myös fluorittomien vaahdotteiden kehitystyötä.

”Mielestämme työ etenee liian hitaasti emmekä vielä voi siirtyä fluorittomiin vaahdotteisiin. Teemme kuitenkin kokeita vaahtoautollamme, jonka ylimääräisessä säiliössä on 500 litraa fluoritonta vaahdotetta. Jos autoa tarvitaan, käytämme nykyistä fluorattua vaahdotetta”, Raymond Bras kertoo.

”Kokeilemme, kuinka eri vaihtoehdot toimivat, kuinka ne sammuttavat, kuinka helppoa niiden pumppaus on ja miten viskositeetti sekä tiheys vaihtelevat. Useat tuotteet ovat liian paksuja ja lähes mahdottomia pumpata.

Jokaisen kemikaalin sammutus on testattava. On mahdotonta sanoa, sammuttaako vaahto sellaisen kemikaalin palon, johon sitä ei ole testattu. Tämä on iso ongelma alueellamme. Pahimmassa tapauksessa vaahtoautossa pitäisi olla neljää tai viittä vaahdotetta.

Toinen ongelma on, että sammutuskokeet tehdään yleensä halkaisijaltaan vain 60 senttimetrin altailla. Joskus halkaisija on sentään kaksi metriä. Alueemme suurimman säiliön halkaisija on 89 metriä. Kukaan ei tiedä, saadaanko sen palo sammumaan vaahdolla, joka sammuttaa kaksimetrisen altaan.

Toivottavasti löytyy yksi fluoriton vaahdote, joka sammuttaa kaikkien kemikaalien kaikenkokoiset palot. Terminaaliyritykset varastoivat kaikenlaisia kemikaaleja säiliöissään. Valitettavasti emme voi tehdä jokaiselle niistä sammutuskokeita sopivan vaahdotteen valitsemiseksi. Fluoriton vaahdote on meille vielä tulevaisuuden unelma”, Bras sanoo.

Teksti: Jildou Visser
Brand en Brandweer 4/2020
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää