Ulkomailta 2.1.2020

Ihoaltistus on vähemmän vaarallista

Hollannin työterveyslaitoksen tutkimus palosavun ja noen sisältämistä syöpävaarallisista aineista (Pelastustieto 4–5/2018) osoitti, että tunkeutuminen ihon lävitse on vähäistä, mutta palopukujen pesua tulee kehittää.

”Kun pesukoneeseen laittaa kolme palopukua, vain 15prosenttia vaarallisista aineista poistuu. Kun pukuja on kaksi, poistuu 40 prosenttia. Jos vain yksi puku pestään, 80 prosenttia poistuu”, projektipäällikkö Ronald Heus kertoo.

Tutkimuksessa lähetettiin kymmenen Amsterdamin pelastuslaitoksen käyttämää palopukua tutkittaviksi Suomeen Työterveyslaitokselle. ”Tutkimus osoitti muun muassa, että pesun jälkeen pukujen sisäpinnalla saattaa olla enemmän syöpävaarallisia aineita kuin ennen pesua. Näin voi käydä, jos hyvin likaisia pukuja pestään vähemmän likaisten kanssa. Toisaalta on todettava, että pukujen sisäpinnalla mitatut syöpävaarallisten aineiden pitoisuudet jäivät pienemmiksi kuin mitä uusilla puvuilla sallitaan”, Heus kertoo.

Hollannin työterveyslaitos aloittaa pesemisestä jatkotutkimuksen yhdessä saksalaisen tutkimuslaitoksen kanssa. ”Tarkoituksena on selvittää, miten palopuvut pestään mahdollisimman puhtaiksi. Vaihtelemme pyykin määrää, pesulämpötilaa ja pesuainetta, mutta kokeilemme myös uusia menetelmiä, kuten hiilidioksidipesua”, Heus kertoo.

Toisessa osaprojektissa tutkittiin, läpäiseekö hikoileva iho paremmin syöpävaarallisia aineita kuin kuiva ja kuinka syöpävaarallisia ihon läpi tunkeutuvat aineet ovat. ”Tulos oli, että hikoilevakin iho estää näitä aineita tunkeutumasta elimistöön. Ainoastaan syöpävaarallinen bentso(a)pyreeni tunkeutuu ihon lävitse, mutta tätä ainetta ei palopuvuista löytynyt. Hengityksen kautta saatuna se on kuitenkin paljon vaarallisempi.

Jatkotutkimuksessa selvitämme, kuinka nopeasti syöpävaaralliset aineet haihtuvat palopuvuista ja miten voimme rajoittaa paineilmahengityslaitteen kasvo-osan vuotoa. Tutkimme, miten kasvo-osia voidaan kehittää niin, että ne suojaavat kaikkia palomiehiä mahdollisimman hyvin”, Heus kertoo.

Tutkimuksen perusteella nykyistä toimintaohjetta syöpävaaran pienentämiseksi (Pelastustieto 6/2016) ei tarvinnut muuttaa. ”Odota vähintään kolme minuuttia ennen kuin riisut kasvo-osan ja huuhtele paloasusi ennen kuin nouset autoon. Jatkotutkimuksen tulosten perusteella saatamme täydentää sitä esimerkiksi paloasun pesuohjeella”, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ellen Buskens sanoo.

Teksti: Jildou Visser
Brand en Brandweer 9/2018
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää