Ulkomailta 13.2.2022

Ilotulitekurssi ranskankielisen Sveitsin palokunnille ja ilotulitekauppiaille

Kuvakaappaus: 118 swissfire.ch 8/2019.

Kuvakaappaus: 118 swissfire.ch 8/2019.

Sveitsin palokuntaliitto, ilotulitusyritysten yhdistys ja Vaudin kantonin poliisilaitos järjestävät vuosittain puolen päivän mittaisen kurssin ranskankielisen Sveitsin palokunnille ja ilotulitekauppiaille.

Kurssin järjestäjille on ilmeistä, että näille ryhmille suunnattu tiedottaminen lisää myös ilotulittajien turvallisuutta. Vuoden 2019 kurssilla on 90 osanottajaa kaikkialta ranskankielisestä Sveitsistä.

Cédric Schallerin ensimmäinen luento käsitti liittovaltion ja kantonien määräyksiä sekä ilotulitteiden luokittelua ja myyntipisteitä. Myyjille kerrottiin luvallisten ilotulitteiden luokista, ostajien ikärajoituksesta, pakkausmääräyksistä, pakkausten varastoinnista ja sijoittelusta myymälään.

Lisäksi hän kertoi viranomaisvalvonnasta ja myyjien kelpoisuudesta. Valvonnan tarkoituksena on estää mahdolliset turvallisuusongelmat, joita aiheuttavat määräysten vastainen varastointi, myynti valintamyymälöissä, alkusammuttimien puuttuminen, varoituskilpien puuttuminen, myynti alaikäisille, liian suuret määrät ja määräysten vastaiset pakkaukset.

Toisessa luennossaan Schaller kertoi ilotulitteiden historiasta ja teknologiasta, valmistusmenetelmistä, laukaisujärjestelmistä sekä pyroteknisistä seoksista. Kuulijat omaksuivat ilotulitteiden riskien ja turvallisuuden käsitteitä. Lisäksi he keskustelivat laukaisuun liittyvästä ongelmista, suojaetäisyyksistä, onnettomuusriskeistä sekä mahdollisista häiriötilanteista ja niiden hallinnasta, esimerkiksi laukeamatta jääneiden tulitteiden käsittelystä.

Useille oli yllätys, että yksinkertaisen kipinäsuihkun (Vesuvius) suojaetäisyys on 15 metriä.

Kurssin loppuosa koostui Daniel Débazin johdolla tehdyistä kokeista. He näkivät esimerkiksi, kuinka voimakkaasti mustaruuti räjähtää, mitä seuraa kiinni juuttuneen raketin palamisesta ja kuinka kipinäsuihkua ei saa sammumaan edes veteen upottamalla (Vesuvius puhkaisi metallisangon kuin hitsausliekki!).

Lopuksi kurssilaiset saivat asetella lajittelemattomat ilotulitteet myyntipöydille määräysten mukaan. Kouluttajien opastamina he asettelivat ne ryhmittäin, mikä helpottaa valvomaan myyntiä eri-ikäisille ostajille.

Teksti: Michael Werder
118 swissfire.ch 8/2019
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää