Ulkomailta 24.2.2021

Seveso-laitoksen palossa helikopteri ja dronet apuna, vettä Seine-joesta

Kuvakaappaus: Sapeurs-Pompiers de France 11/2019.

Kuvakaappaus: Sapeurs-Pompiers de France 11/2019.

Rouen (Ranska). Yritys valmisti voiteluaineita sekä polttonesteiden lisäaineita. Kello 2.42 naapuriyritys teki hätäilmoituksen tulipalosta. Liekkien hehku ja savupatsas näkyivät kolmen kilometrin päässä olevalle paloasemalle. Hätäkeskus hälytti toistakymmentä yksikköä.

Yrityksen 15 hehtaarin alueella oli tuotantotilojen ja toimistorakennuksen lisäksi kaksi varastorakennusta sekä ulkovarastoja. Ensimmäisten yksiköiden saapuessa palo oli levinnyt noin kolmasosaan suuremmasta, 8450 m2:n varastorakennuksesta.

Liekkien lämpösäteily kohdistui pienempään varastorakennukseen sekä pihalla oleviin 200 litran tynnyreihin ja muovisiin 1 m3:n IBC-kontteihin. Lämpösäteily kuumensi myös naapuriyrityksen varastorakennuksen kattoa.

Kello 3.10 pelastustoiminnan johtaja hälytti vahvennuksia. Muovisia kontteja oli jo sulanut ja niistä vapautuneet nesteet muodostivat palavan lammikon, joka levisi kohti paloautoja. Pelastustoiminnan johtaja veti autot kauemmaksi.

Varastorakennusten väliin sijoitettu vaahtoauto oli tyhjentänyt 10000 litran säiliönsä. Palava lammikko laajeni yhä.

Kello 3.25 palo levisi joka suuntaan ja repeävistä tynnyreistä muodostuvat heitteet aiheuttivat vaaraa. Sillä aikaa, kun vaahtoauton säiliöitä täytettiin, pelastustoiminnan johtaja muodosti rajoituslinjan palavan varastorakennuksen sekä tuotanto- ja toimistorakennusten väliin. Lisäksi tuotantorakennuksen seinustalla olevia alkoholien varastosäiliöitä oli suojattava.

Yrityksen työntekijät siirsivät vaara-alueelta voiteluaineiden valmistuksessa käytetyn fosforipentasulfidin (YK-numero 1340, vaaran tunnusnumero 423) astiat. Kemikaali reagoi kiivaasti veden kanssa muodostaen syttyvää ja myrkyllistä rikkivetyä.

Koska paloposteista ei saatu tarpeeksi sammutusvettä, pelastuslaitos otti moottoriruiskuilla vettä Seine-joesta. Heitteitä muodostui yhä enemmän. Liekit ja savu vaikeuttivat suihkujen suuntaamista. Helikopteri ja dronet auttoivat tässä.

Kello 3.55 muodostui yhä uusia palavia lammikoita. Pelastustoiminnan johtajan oli jälleen vedettävä sammuttajia ja paloautoja kauemmaksi. Tämän jälkeen yksikään suihku ei ulottunut kohteeseensa. Vesivirta oli nyt 28 m3 minuutissa.

Kello 4.02 saatiin ensimmäiset tulokset taajaman 26 mittauspisteen ilmanäytteistä. Rikki- ja typpidioksidin pitoisuudet jäivät kahdeksan tunnin altistuksen ohjearvojen alapuolelle. Tulokset välitettiin aluehälytyskeskukseen sekä aluehallinnolle.

Kello 5.30 palo oli saatu hallintaan. Kello 13 palon leviäminen oli estetty ja kello 15 palo oli sammutettu. Pelastuslaitos ylläpiti sammutusvalmiutta vielä useiden tuntien ajan.

Yrityksen alueella varastoidusta 9000 tonnista hiilivetyjä, öljyjä ja lisäaineita 5200 tonnia oli palanut. Pelastuslaitos onnistui rajoittamaan palon kahteen varastorakennukseen sekä naapuriyrityksen varastorakennukseen, joka paloi jo ensimmäisten yksiköiden saapuessa. Vaahdotetta käytettiin 100000 litraa. Vaarallisista olosuhteista huolimatta yksikään sammuttaja ei loukkaantunut.

Alueelle pudonneet katon asbestisementtilevyjen kappaleet käsiteltiin ongelmajätteenä. Paloasuista otetuissa näytteissä ei todettu asbestikuituja.

Teksti: Dominique Verlet
Sapeurs-Pompiers de France 11/2019
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää