Ulkomailta 1.4.2023

Ulkomailta: Pelastustoiminta tuulivoimaloissa

Hollannin pelastusopisto IFV on Hollannin tuulivoimayhdistyksen ja pelastuslaitosten kanssa laatinut ohjekortin pelastustoiminnasta tuulivoimaloissa. Arkistokuva: IF.

Hollannin pelastusopisto IFV on Hollannin tuulivoimayhdistyksen ja pelastuslaitosten kanssa laatinut ohjekortin pelastustoiminnasta tuulivoimaloissa. Arkistokuva: IF.

Vaaratekijät

 • korkea tai keskijännite
 • SF6 (rikkiheksafluoridi) –kaasu (katkaisimissa)
 • työskentely korkealla
 • pyörivät osat
 • hydrauliikka
 • öljy- ja/tai hiilivetyvuodot
 • generaattori
 • akut ja kondensaattori (oikosuluista suuri teho)
 • sähkökaapit konehuoneen muuntajan luona
 • hätävirtajärjestelmät (suuri teho)
 • putoavat osat (turbiinin lähellä).

Onnettomuuksien tunnusmerkit

Syyt

 • tulipalo sähköasennustöiden yhteydessä
 • sähköisku sähköasennustöiden yhteydessä
 • SF6–kaasuvuoto katkaisimen asennuksen yhteydessä
 • hydrauliöljy-/jäähdyte-/voiteluöljyvuoto (tulipalossa)
 • putoaminen
 • juuttuminen pyöriviin osiin

Tapahtumapaikat

 • tornin jalusta (kellari)
 • torni
 • konehuone
 • roottorin napa ja siivet
 • konehuoneen katto

Huomioitavaa:

 • Savupiippuvaikutus, kun konehuoneessa palaa ja ovi avataan alhaalla.
 • Vaikka tuulivoimala on kytketty irti verkosta, se ei ole jännitteetön.
 • Konehuoneessa työskentelee aina vähintään kaksi asentajaa.
 • Asentajat pystyvät laskeutumaan konehuoneesta.
 • Eristä ympäristö 500 metrin säteellä putoavien osien varalta.
 • Ota huomioon mahdollinen hankala ajoreitti.
 • Kutsu voimayhtiön edustaja paikalle.

Onnettomuusskenaariot

Yleiset ohjeet

 • Hälytä heti voimayhtiön edustaja.
 • Jokaisessa tuulivoimalassa on tornin sisäänkäynnin vieressä hätäpysäytys- ja korkeajännitteen hätäkatkaisupainikkeet.
 • Voimayhtiön edustaja katkaisee virran.
 • Jos tuulivoimalassa työskennellään, ovi on auki. Muussa tapauksessa ovi on murrettava, koska avainkoteloa ei ole.

Kun hätäpysäytyspainiketta painetaan

 • Jarru pysäyttää roottorin, siivet jäävät tiettyyn asentoon, sähköntuotanto lakkaa.
 • Konehuoneessa tulisi vaihteiston, hydrauli- ja tuuletuslaitteistojen sekä öljypumpun pysähtyä.
 • Kaikkien pyörivien osien tulisi pysähtyä.
 • Huomaa: Valaistuksen, konehuoneen, navan ja viestikeskuksen sähkönsyöttö toimii.

Kun korkeajännitteen hätäkatkaisupainiketta painetaan

 • Roottorin korkeajännitepiiri (ohjausvirtapiiriä lukuun ottamatta) tulee jännitteettömäksi. Muut osat tulevat jännitteettömiksi.
 • Ohjausjärjestelmän tulisi toimia muutamia minuutteja akkuvirralla.
 • Huomaa: Katkaisimiin ja laitteisiin sekä akustoon liitetyt kaapelit ovat jännitteisiä.

A. Palo konehuoneessa

Huomioitavaa:

 • Asentajat pystyvät poistumaan. Palokunta ja köysipelastajat eivät pysty pelastamaan heitä.
 • Tornin oven avaaminen kiihdyttää paloa savupiippuvaikutuksen vuoksi.
 • Jos roottori pyörii joko normaalilla tai kasvaneella kierrosluvulla, sen siivet voidaan katkaista. Pyydä voimayhtiön edustajaa arvioimaan kappaleiden lentoetäisyys, joka riippuu roottorin tyypistä ja tuulen nopeudesta.

Toimenpiteet:

 • Anna konehuoneen palaa hallitusti.
 • Eristä ympäristö 500 metrin säteellä putoavien osien varalta.
 • Paina hätäpainikkeita, jos voit tehdä sen turvallisesti.

B. Palo maanpinnalla

Toimenpiteet:

 • Paina hätäpainikkeita, jos voit tehdä sen turvallisesti.
 • Jos et voi tehdä sitä ja paloalueella on jännitteisiä osia, toimi sähköpalo-ohjeen mukaan. Jätä virran katkaisu voimayhtiön edustajan tehtäväksi.

C. Pelastaminen konehuoneesta

Huomioitavaa:

 • Yleensä asentajat pystyvät poistumaan.
 • Köysipelastusryhmä saapuu viimeistään tunnin kuluttua.
 • Palokunnan varusteilla ei pysty pelastamaan konehuoneesta.

Toimenpiteet:

 • Pyydä mahdollisimman pian hätäkeskusta hälyttämään köysipelastusryhmä.

D. Pelastaminen maanpinnalla

Toimenpiteet:

 • Paina hätäpainikkeita, jos voit tehdä sen turvallisesti.
 • Jos et voi tehdä sitä ja paloalueella on jännitteisiä osia, toimi sähköpalo-ohjeen mukaan. Jätä virran katkaisu voimayhtiön edustajan tehtäväksi.
 • Jos uhri on tornin kellarissa, johon pääsee vain kulkuluukun kautta, pyydä hätäkeskusta hälyttämään köysipelastusryhmä.

Käännökset: Risto Lautkaski
Linkki ohjekorttiin on Hollannin tuulivoimayhdistyksen NWEA nettisivulla.

Ohjekortti tuulivoimaloille

Hollannin pelastusopisto IFV on Hollannin tuulivoimayhdistyksen ja pelastuslaitosten kanssa laatinut ohjekortin pelastustoiminnasta tuulivoimaloissa, opettaja Nils Rosmuller kertoo.

Brand en Brandweer 1–2/2021

Lue lisää