Ulkomailta 3.1.2020

Ympäristövahinkojen torjunta kierrätyslaitoksen palossa

Kuvakaappaus: Brannmannen 4/2018.

Kuvakaappaus: Brannmannen 4/2018.

3Re (Norja). Yritys kierrätti sähkö- ja elektroniikkajätettä. Vuonna 2014 jätekasapalon sammutusvesi aiheutti mittavan ympäristövahingon (Pelastustieto 3/2016). Palon jälkeen lääninhallitus määräsi yrityksen rakentamaan keräilyaltaan sammutusvesille.

Yrityksestä tuli paloilmoitus sunnuntaina 27.5.2018 kello 7.08. Palokunta kohtasi nopeasti laajenevan tehdashallin palon. Ensimmäinen tehtävä oli pelastaa yrityksen työntekijät, jotka savuisessa hallissa yrittivät sammuttaa paloa ilman henkilönsuojaimia. Palavassa kasassa oli 80–100 tonnia murskattua sähkö- ja elektroniikkajätettä.

Pelastustoiminnan johtaja hälytti vahvennuksia naapurikunnista. Kaikkiaan sammutukseen osallistui 20 yksikköä ja yli 60 palomiestä. Suurella vesimäärällä estettiin palon leviäminen viereisiin rakennuksiin, mutta jätekasaa ei saatu sammumaan.

Vuoden 2014 palon kokemusten perusteella palokunta pyrki estämään käytetyn sammutusveden leviämisen sekä rajoittamaan savupäästöjä. Lisäksi palon leviäminen rakennuksen muihin palo-osastoihin pyrittiin estämään.

Koko yrityksen toiminta tapahtui betonilaatalla, jonka hulevesiviemärit johtivat suljettuun 1750 m3:n keräilyaltaaseen. Yhtiön edustajan tehtäväksi annettiin sulkea heti kaikki viemäriverkoston venttiilit ja seurata sammutusveden kertymistä yhdessä palokunnan edustajan kanssa.

Lääninhallituksen ympäristösuojeluosaston päivystäjä tuli nopeasti paikalle. Iltapäivällä hän kertoi, että vesistöön laskevassa purossa oli havaittu sammutusvettä. Palokunta rakensi puroon neljä tai viisi hiekkapatoa, joiden tarkoituksena oli kerätä sammutusveteen sekoittuneita hiukkasia. Päästö lakkasi, kun raolleen jäänyt venttiili suljettiin.

Kello 15 arvioitiin, että 150–180 asunnon asukkaat on evakuoitava savun vuoksi. Evakuointi keskeytettiin, koska tuulen suunta muuttui.

Noin kello 17 palokunta alkoi avata aukkoja hallin betoniseiniin voidakseen hyökätä sisälle. Paikalle hälytetty rakennuksen suunnittelija kuitenkin piti tätä liian vaarallisena, koska palo oli heikentänyt kantavia teräsrakenteita.

Pelastustoiminnan johtaja arvioi, että palo saadaan parhaiten sammumaan vetämällä palava kasa kaivinkoneella ulos ja kääntelemällä sitä ulkona. Mutta kiivas palo ja romahdusvaara estivät tämän. Palon sammutusta jatkettiin vesitykeillä aukkojen kautta. Sammutusvesi otettiin keräilyaltaasta, jonne se palasi betonilaatan hulevesikaivojen kautta.

Maanantai-iltana kaivinkoneet puhkaisivat seiniin aukkoja ja tiistai-iltapäivänä kauhakuormaaja toi jäähtyneen massan ulos. Palo oli sammunut 57 tunnin kuluttua. Sammutusveden kierrättäminen oli liannut paloautojen säiliöt.

Lääninhallituksen ympäristönsuojeluosasto otti näytteitä tämän sekä kolmen muun palon sammutusvedestä. Niistä mitataan ympäristölle vaarallisten aineiden pitoisuudet.

Teksti: Lars Brenden
Brannmannen 4/2018
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää