Varautuminen 16.3.2018

PPP 2018: Uudet uhat vaativat varautumista

Turun joukkopuukotus tapahtui elokuussa 2017.

Turun joukkopuukotus tapahtui elokuussa 2017.

Palopäällystöpäivät alkavat varautumiseen keskittyvällä etukäteiseminaarilla Lahdessa ensi keskiviikkona 21. maaliskuuta.

Suomen Palopäällystöliiton kehittämispäällikkö Sami Kerman sanoo, että varautumista on palopäällystöpäivillä käsitelty ennenkin omassa teemassaan, mutta jo muutama vuosi sitten alkoi näkyä, että terrorismi- ja hybridiuhat ovat sellaisia, joita on syytä käsitellä laajemmin.

”Euroopassa tapahtuneet iskut toimivat herättäjinä. Laadimme ohjelman näille päiville jo viime kesäkuussa. Toki saattoi ajatella, että on vain ajan kysymys, koska myös Suomessa joudutaan kokemaan jotakin vastaavaa. Ja näin sitten valitettavasti elokuussa Turussa tapahtuikin.”

Turun joukkopuukotusta käsitellään tilaisuuden alussa omassa osiossaan, jossa aiheesta kertovat Turun alueen pelastustoimen edustajan lisäksi poliisin, keskussairaalan ja kaupungin edustajat.

Kerman sanoo, että Palopäällystöliitto on järjestänyt aikaisemmin myös väkivalta- ja uhkatilanteiden koulutusta ja sen myötä pelastustoimessakin on nähty tarpeelliseksi varautua tämänkaltaisiin tilanteisin.

”Kyllä meilläkin pitää olla kiinnostunut näistä asioista, koska niitä voi eteen tulla ja ne ovat silloin myös pelastustoimen tehtäviä.”

”Erilaisiin asioihin pitää osata varautua”, hän sanoo ja kertoo esimerkin terrorismin uhan usein kokeneesta Belgiasta. Siellä ambulansseille kerrotaan annetun tällaisissa pelastustehtävissä salasanoja, joiden turvin ne voivat ajaa turvallisesti sairaalaan. Samalla pyritään eliminoimaan vaara, että sairaalaan ajettavaa ambulanssia käytettäisiin terroristisessa tarkoituksessa.

Hän katsoo, että meillä pelastustoimi on hyvin vaihtelevasti varautunut näihin uhkiin.

”Turku tosin osoitti sen, että esimerkiksi pääkaupunki ei ole ainut mahdollinen kohde, vaan varautumista tarvitaan vaikkapa Keski-Suomen pelastuslaitoksella tai Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella.”

Jatkokoulutusta suunnitteilla

Palopäällystöliitto suunnittelee jatkokoulutuksen järjestämistä väkivalta- ja uhkatilanteisiin sekä koulutuksen syventämistä erityistilanteiden osalta.

”Elokuussa järjestämme yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa tilaisuuden, jossa käsitellään väkivalta- ja uhkatilanteita.”

Tilanteet ovat myös moniviranomaistehtäviä, joita poliisi johtaa, ja yhteistyökuvioiden pitää olla etukäteen tarkoin sovitut ja toimivat.

Palopäällystöliiton edustajana eurooppalaisessa koulutuksessa oli mukana palomies Tero Ihatsu, joka on mukana pre-seminaarin päätteeksi järjestettävässä keskustelutilaisuudessa, jossa käsitellään terrorismin ja hybridivaikuttamisen varautumisen haasteita.

Palopäällystöliiton viime elokuussa, vain päivää ennen Turun tapahtumia järjestämässä tilaisuudessa Suu-Tukholman pelastusjohtaja Svante Borg kertoi Tukholmassa viime keväänä, juuri edellisten palopäällystöpäivien aikaan sattuneen terrorihyökkäyksen pelastustoimien opeista.

”Hän painotti sitä, että isoissa tilanteissa johtaminen on hetkistä ja siinä pitää osaaminen olla niin sanotusti kalvan kärjessä, eli tilannetta johtavilla lähiesimiehillä, kuten palomestarilla ja paloesimiehellä”, Sami Kerman sanoo.

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Lehtikuva/Kirsi Kanerva

Lue lisää