Pelastustoiminta 22.7.2020

Viikkoharjoitusten järjestämiseen tulossa lisää avointa pohjamateriaalia

Tieliikennepelastamisen harjoitus.

Tieliikennepelastamisen harjoitus.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on luomassa kaikille avointa materiaalia palokuntien viikkoharjoitusten pohjiksi. Materiaali on suunnattu kouluttajien ja viikkoharjoitusten järjestäjien käyttöön.

Viikkoharjoitusten malleja tuotetaan sopimuspalokuntalaisten, päätoimisten pelastajien ja palokuntanuorien toimintaan sopivaksi. Mallien on tarkoitus kattaa Pronton kaikkien 19 onnettomuustyypin sisältö muun muassa rakennuspaloista liikenneonnettomuuksiin, eläinpelastuksiin ja virka-apu- ja ensivastetehtäviin.

Materiaali kaavaillaan sijoitettavan vapaasti saataville Palokuntaan.fi-verkkosivulle. Materiaalin arvioidaan olevan valmiina loppuvuodesta tai ensi vuoden puolivälissä.

Harjoitussisällöt keskusteluun

Suunnitelmahanketta vetävän SPEKin kehittämispäällikkö Markku Savolainen toivoo hankkeen yhteydessä keskustelua alalle siitä, mitä kaikkea pitäisi harjoitella ja millä painotuksilla.

Palokuntien tehtävät ovat erilaisia ja Pronton kautta voi jälkikäteen nähdä, mihin tehtäviin kutakin palokuntaa on hälytetty.

Savolainen esimerkiksi toimii itse Asolan VPK:ssa, jossa tieliikenneonnettomuustehtäviä ei tule juuri yhtään, mutta ilmailuonnettomuustehtäviä sitä vastoin on noin joka toinen viikko.
”Näin ollen palokunnat voivat itse valita (projektissa tuotettavasta sisällöstä), mitkä harjoitussisällöt sopivat parhaiten heille itselleen ja mitä pelastuslaitos heiltä eniten edellyttäisi. Meillä Asolassa ei ole syytä harjoitella syvällisesti eikä ensisijaisesti tieliikenneonnettomuuksia varten.”

Savolainen kuitenkin kannustaa palokuntia harjoittamaan henkilöstöään niin, että ryhmän sisällä löytyisi monipuolista osaamista.
”Henkilöstöä voi jakaa ryhmiin. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, vaan jotkut voivat erikoistua omiin osa-alueisiinsa vaikkapa omien mielenkiintojensa ja suuntautumistensa mukaan.”

Teksti: Petri Vanhanen. Harjoitustilanteen kuva: Akseli Muraja/Pelastustiedon arkistokuva

Lue lisää