Pelastustieto blogi 9.5.2020

Henkilöstö mukaan alan viestintään

Markus Viitaniemi työskentelee pelastusjohtajana Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksessa

Markus Viitaniemi työskentelee pelastusjohtajana Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksessa

Olemme parhaillaan poikkeusoloissa, jossa viestinnän merkitys korostuu sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän osalta. Omien havaintojeni mukaan pelastuslaitokset ovat koronavirusepidemian aikana viestineet avoimesti ja aktiivisesti. Viestinnän avulla on osaltaan vahvistettu turvallisuuden tunnetta ja korostettu ohjeiden noudattamisen tärkeyttä. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä, ja työ tällä saralla jatkuu edelleen.

Jatkossa haastan pelastuslaitokset vielä rohkeammin tuomaan esiin henkilöstön näkökulmaa ja kertomaan ammattilaisten suulla ja kasvoilla tärkeästä työstämme niin heidän omilla viestintäkanavillaan kuin pelastuslaitosten virallisilla some-alustoilla. Väitän, että henkilöstössämme on valtavasti hyödyntämätöntä viestintäpotentiaalia, josta me kaikki hyötyisimme. Henkilöstö on paras markkinoimaan omaa työtään ja kertomaan osaamisestaan tai antamaan opastusta, miten onnettomuuksia voidaan ehkäistä tai miten pitää toimia. Ja kuka on katu-uskottavampi välittämään turvallisuudentunnetta, kuin pelastaja tai ensihoitaja kertomassa, että olemme aina valmiina auttamaan, myös poikkeusoloissa.

Käsitykseni mukaan pelastuslaitokset ovat tässä jakautuneet, osa sallii henkilöstön avoimen viestimisen, osa rajoittaa sitä enemmän tai vähemmän. Uskallamme antaa henkilöstömme auttaa ihmisiä, mutta uskallammeko antaa heidän viestiä? Kyse on luottamuksesta, tai sen puutteesta. Keskinäinen arvostus ja luottamus henkilöstön ja johdon kesken on kaiken perusta. Tätä kaipaisin enemmän myös viestintään. Luottamusta siihen, että meillä on töissä fiksuja, osaavia ihmisiä, jotka kykenevät viestimään yhteisten tavoitteiden, pelastustoimen arvojen ja pelastuslaitoksen edun mukaisesti, kuten alalla muutoinkin toimitaan. Johtajan roolina on luoda avoin ja kannustava ilmapiiri, missä uskaltaa viestiä, niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Viestintä sparraa, tukee ja koordinoi, mutta sisältöä tuotetaan laajasti ammattilaisten ja sopimuspalokuntalaisten toimesta.

Olemme menossa tässä parempaan suuntaan, mutta uskallusta puuttuu edelleen molemmilta osapuolilta. Kannustankin koko pelastusalan henkilöstöä laajasti mukaan viestintään. Positiivisuuden ja onnistumisten kautta.

Puheenjohtaja Kari Telaranta peräänkuulutti tällä palstalla tekoja luottamuksen vahvistamiseen kansalaisten suuntaan. Sitä edistää se, että alan ja pelastuslaitosten sisällä vallitsee keskinäinen luottamus sekä se, että viestimme yhtenäisesti kansalaisille ja päättäjille. Näin saamme myös pelastusalan vaikuttavuusviestintään reilusti lisää voimaa.

Teksti: Markus Viitaniemi
Kirjoittaja on Palo- ja pelastustieto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja edustaa Suomen Palopäällystöliittoa.

Lue lisää