Pelastustieto blogi 12.11.2021

Perheystävällinen pelastustoimi

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Oman työvuoroporukan sanotaan monessa työpaikassa olevan kuin toinen perhe. Useassa pelastustoimen työpaikassa järjestetään niille varsinaisillekin oikeille perheille mahdollisuutta tutustua esimerkiksi tapahtumissa siihen työympäristöön, missä läheinen työskentelee, mutta millä tolalla perhe­ystävällisyys ylipäätänsä on ja voisimmeko tehdä jotain kehittääksemme sitä?

Vuonna 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus tulee jakamaan perhevapaita ja hoivavastuuta entistä tasaisemmin vanhempien kesken – vaikutukset uudistukselle tulevat näkymään miesvaltaisilla aloilla erityisesti subjektiivisten vapaaoikeuksien lisääntyneenä käyttönä. Pelastusalalla ei vanhempainvapaiden käytöstä ole täsmällistä valtakunnallista tietoa, jonka pohjalta uudistuksen vaikutuksia voisi täsmällisemmin arvioida. Uudistuksen myötä vanhempainvapaan yhteenlaskettu määrä nousee 12,6 kuukaudesta 14,4 kuukauteen, ja yleisenä tavoitteena on jakaa vapaa puoliksi vanhempien kesken. Isien pitäessä Suomessa keskimäärin kymmenen prosenttia vanhempainrahapäivistä voidaan tämän kuitenkin arvioida vaikuttavan pelastusalallakin suoraan jo henkilöstötarpeeseen.

Pelastustoimi tarvitsee jokaisen työntekijän, joka alalle saadaan rekrytoitua eikä työvoiman tarve tule tulevina vuosina ainakaan vähenemään. Yksityiselämään liittyvät asiat ovat meille itse kullekin tärkeitä ja haluamme niissä olla läsnä. Erilaiset vaiheet elämässä – oli kyse sitten perheen perustamisesta tai iäkkäistä vanhemmista huolehtimisesta – ovat usein niitä tienristeyksiä, joissa arvioidaan työnantajan kanssa yhteisiä arvoja ja katsotaan, lähdetäänkö samaan suuntaan vai eri teille. Näihin eri elämänvaiheisiin tarvitsemme joustoa ja mahdollisuutta sovittaa yksityinen elämä ja työt yhteen. Kun yksityiselämässä elämänvaihe on kuluttava ja stressaava eivätkä työt jousta lainkaan, tulee uupumista, sairaspoissaoloja ja lopulta tarpeettomia irtisanoutumisiakin. Jo asenteet työpaikalla vaikuttavat näihin tuntemuksiin.

Perheystävällisiä toimia tarvitaan, jotta pelastustoimi olisi siltä osin houkutteleva ja hyvämaineinen työnantaja. Pelastuslaitoksissa kannattaa siis jo lähtökohtaisesti olla selvillä perhevapaauudistuksesta ja sen aiheuttamista muutoksista sekä kannustaa työntekijöitä perhevapaiden pitämiseen ja löytää mahdollisuuksia etä- sekä osa-aikatöihin. Sopimuspalokunnissa perheen ja palokuntaelämän yhteensovittamista on syytä pohtia. Jousto lisää joustoa nimittäin puolin ja toisin ja mikä tärkeintä, kohottaa motivaatiota ja sitoutumista työhön.

Mira Leinonen

Lue lisää