Pelastustieto blogi 9.9.2023

Perheystävällisyys – humpuukia vai vetovoimatekijä?

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Pelastusalan arvoihin kuuluu inhimillisyys, mutta silti ala ei ole tunnettu siitä, että inhimillisiä asioita käsiteltäisiin kovin hanakasti. Perhe on yksi mitä inhimillisemmistä aiheista. Pelastusalalla tunnetaan toki monta palokuntaperhettä, missä koko perhe toimii alalla, mutta tätä perheystävällisyydellä ei tarkoiteta. Perheystävällisyys on nippu erilaisia asenteita ja tekoja, millä mahdollistetaan työnteon ja perhe–elämän sujuvuus. Pelastusalan tapauksessa perheystävällisyyttä on syytä ulottaa koskemaan koko pelastusalaa sopimuspalokuntatoimintaa myöden. Onko perheystävällisyys asia, mihin meidän kannattaisi alana panostaa?

Sanni Partio tutki kuluvana vuonna YAMK-opinnäytetyössään pelastustoimen perheystävällisyyttä. Hänen loppupäätelmänsä aiheesta oli, että tarvetta perheystävällisyyden kehittämiselle alalla on niin työntekijöiden kuin työnantajien toimesta, mutta suunnitelmia ja ohjeita perheystävällisyyden edistämisestä ei ole olemassa. On huomioitava, että perheitä, samoin kuin elämäntilanteita, on monenlaisia. Tukemalla erilaisia valintoja voimme tehdä alastamme soveltuvan monenlaisille ihmisille. Sanni Partio ehdotti opinnäytetyössään perheystävällisyyskysymyksen tutkimista myös sopimuspalokunnissa. Tätä olisi syytä tutkia, sillä usein palokuntatoiminta lopetetaan, kun perhe-elämässä tapahtuu joitakin muutoksia.

Perheystävällisyys on nippu erilaisia asenteita ja tekoja, millä mahdollistetaan työnteon ja perhe-elämän sujuvuus

Missä sitten yleensä perheen ja työelämän yhteensovittamisessa mättää? Haastava henkilöstötilanne on myös hankaloittanut esimerkiksi sijaisuusjärjestelyjä perhevapaiden ajaksi. Monessa paikassa myös asenneilmapiiri perhetilanteita kohtaan on myönteinen niin kauan, kun se ei vaikeuta työvuorosuunnittelua – asenteissakin siis on petrattavaa. Jos vain työelämän ehdoilla suunnittelee elämäänsä, ei koskaan ole hyvä aika uralla esimerkiksi perustaa perhettä, aina on jotain akuuttia ja muka tärkeämpää.

Perheystävällisyydestä on syytä puhua ja kehittää ymmärrystä työelämän vaikutuksista yksityiselämään ja päinvastoin. Pelastustoiminnan on tutkittu vaikuttavan myös esimerkiksi hedelmällisyyteen. Tanskassa valmistunut pelastajien hedelmällisyyttä koskeva tutkimus kertoo miespuolisten pelastajien kärsivän 46–53 prosenttia normaaliväestöä enemmän hedelmättömyydestä ja naispuolisten 16 prosenttia enemmän. Perhesuunnittelu kannattaa siis aloittaa ajoissa, ja teemasta on syytä jakaa tietoa. Perheystävällisyyden edistäminen pelastusalalla ei siis ole luopumista jostakin tai resurssien tuhlaamista. Se on pitämistä henkilöstöstä entistä paremmin kiinni, kun henkilöstöjohtaminen saa alan arvojen mukaisesti inhimillisen otteen ymmärtämällä työntekijöiden olevan ihmisiä, joilla on muutakin elämässään kuin työ. Lojaalius ei synny käskemällä, vaan luottamusta kehittämällä.

Lue lisää